Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Boczny panel wyboru na stronie Sekcji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do Sekcji Rodziców
przycisk menu do WTZ

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

Pomoc

 

Gdzie znajdę pomoc?

 

Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z:

  1. TPG: informacje o tym, co się teraz dzieje w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym znajdziesz na stronie www.tpg.org.pl, a także na blogach Wojewódzkich Jednostek Regionalnych.

    Znajdziesz tam również zapowiedzi ciekawych spotkań rodziców w regionach, turnusów itp.

    Kontakt z biurem TPG w Warszawie, Tel. 22 635 89 79
    lub bezpośrednio z sekretariatem – pani Bożena Więckowska,
    Tel. 22 635 69 70 lub 605 648 731

  2. Organizacje i instytucje takie jak: Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Ośrodki dla głuchoniewidomych: Bydgoszcz, Laski itp.

 

Przydatne adresy stron internetowych:

 

NAZWA STRONY

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

www.tpg.org.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Polski Związek Głuchych

www.pzg.org.pl

Polski Związek Niewidomych

www.pzn.org.pl

Portal organizacji pozarządowych

www.ngo.pl

Internet dla Niepełnosprawnych

www.idn.org.pl

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mg.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/

Problemy Osób Niepełnosprawnych

www.ind.org.pl

Portal dla Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

http://www.popon.pl

Portal Bez Barier

www.bezbarier.pl

Portal Osób Głuchych

www.glusi.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor

http://klon.org.pl

Fundacja „Mimo Wszystko”

www.mimowszystko.org

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

www.pfon.org

 

 

 

 

 

 

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności