Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Sekcje TPG » Forum Rodziców » Ćwiczenia dla dzieci

Boczny panel wyboru na stronie Sekcji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do Sekcji Rodziców
przycisk menu do WTZ

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

Ćwiczenia dla dzieci

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE Z DZIEĆMI NIEWIDOMYMI

Przedstawiamy ćwiczenia logopedyczne dla dzieci głuchoniewidomych. Będą to ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne i fonacyjne.

Pierwsza zakładka poświęcona jest dzieciom niewidomym z resztkami słuchu. Następne dzieciom niesłyszącym z resztkami wzroku, dzieciom z resztkami słuchu i resztkami wzroku oraz dzieciom całkowicie głuchoniewidomym.

 

Najważniejszym zadaniem w pracy logopedycznej z dziećmi głuchoniewidomymi jest wykorzystywanie resztek wzroku i słuchu. Bardziej usprawniony, z większymi możliwościami słuch i wzrok będzie sprzyjał lepszemu rozwojowi mowy dziecka. Ważne jest także zastępowanie ubytków słuchu i wzroku innymi zmysłami tzn. czuciem, smakiem i węchem.

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka:

  1. Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia):
  • Głużenie (około drugi – trzeci miesiąc), dziecko wydaje przypadkowe dźwięki. Głużenie nie jest związane ze słuchem, więc także występuje u dzieci głuchych.
  • Gaworzenie, powtarzanie przez dziecko usłyszanych dźwięków w swoim środowisku.
  • Okres pierwszego roku życia – rozwija się rozumienie mowy przez dziecko, na przykład prostych poleceń, wyrazów.
  1. Okres wyrazu (od pierwszego do drugiego roku życia):
  • Około dwunastego miesiąca życia pojawiają się takie wyrazy jak: mama, tata.
  • Czternasty-piętnasty miesiąc życia, dziecko wypowiada coraz więcej pojedynczych wyrazów.
  1. Okres zdania (od drugiego do trzeciego roku życia), dziecko rozumie rozmowy rodziców dotyczące członków rodziny i aktualnych sytuacji. Pierwsze zdania są dwuwyrazowe. Najwięcej nowych słów dziecko przyswaja około trzeciego roku życia.
  2. Okres swoistej mowy dziecięcej (od trzeciego do siódmego roku życia). W okresie tym dzieci tworzą wiele nowotworów, czyli form nieużywanych przez dorosłych. Siedmioletnie dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo. Zdarza się, że okres ten nieco się przedłuża.

 

Z racji uszkodzeń dwóch ważnych zmysłów, rozwój mowy dzieci głuchoniewidomych jest znacznie opóźniony. Pierwsze symptomy są zauważalne kiedy dziecko będąc we wczesnych miesiącach życia nie reaguje na światło i dźwięki. Zaleca się, aby po pierwszym zdiagnozowaniu dziecka jak najwcześniej rozpocząć terapię logopedyczną.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności