Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Sekcje TPG » Forum Rodziców

Boczny panel wyboru na stronie Sekcji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do Sekcji Rodziców
przycisk menu do WTZ

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

Forum Rodziców

Witamy na stronie Forum Rodziców i opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych działającej w ramach TPG. Forum Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych przy TPG rozpoczęła swoją działalność w 1991 r. Powstała ona z inicjatywy przedstawiciela Fundacji Perkinsa ze Stanów Zjednoczonych – Steve’a Perraulta, a także Elżbiety Oleksiak, Józefa Mendrunia i grupy rodziców. Dziś więc upływa 20 lat odkąd istniejemy. Forum liczy dwustu sześćdziesięciu sześciu członków. Skupia rodziców, opiekunów i przyjaciół z całej Polski. Zrzeszyli się oni by pomagać innym, jak też pozyskiwać pomoc. Nasze dzieci często mają złożoną niepełnosprawność, co oznacza, że oprócz głuchoślepoty występują u nich inne wady rozwojowe i choroby. Dlatego tak ważne jest, by miały dostęp do odpowiedniej rehabilitacji i edukacji, co pozwoli im lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

W naszych szeregach spotkasz zarówno rodziców, którzy mają już dorosłe głuchoniewidome dzieci –są oni kopalnią wiedzy, jak i tych, którzy dopiero uczą się rozumieć świat ciszy i ciemności. Istniejemy po to, aby się wzajemnie wspierać, dzielić trudnościami i radościami, doświadczeniem, a także zdobywać wiedzę związaną z wychowaniem, rehabilitacją oraz edukacją naszych dzieci. Twoje dziecko też ma jednoczesny problem ze wzrokiem i słuchem? Przyłącz się do Nas.

 

Cele, które nam przyświecają to:

 1. Wzajemne wsparcie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, jak też zdobywanie nowych informacji na temat głuchoślepoty poprzez:
  • Współudział w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów arteterapeutycznych
  • Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych – czynny udział w konferencjach, wykładach zagranicznych specjalistów lub rodziców, którzy dzielą się swoją cenną wiedzą
  • Organizowanie szkoleń dla rodziców i specjalistów, które mają za zadanie przybliżyć różne metody rehabilitacji i ich wykorzystanie w życiu codziennym np. pedagogika zabawy, komunikacja alternatywna, aktywizacja zawodowa, problemy rodzin (w tym rodzeństwa) oraz dzieci głuchoniewidomych
  • Spotykanie się dwa razy w roku na zjazdach szkoleniowo-integracyjnych, jak też na spotkaniach Rady Rodziców, do której należą:
 • Karina Jraga-Horosz – przewodnicząca
 • Joanna Rejf – zastępczyni
 • Alicja Pabich – skarbnik
 • Anna Dunikowska – sekretarz
 • Justyna Stolp – członek
 1.  Popularyzowanie wiedzy o równoczesnym uszkodzeniu wzroku i słuchu, tak by społeczeństwo miało pogląd na potrzeby tych osób i ich rodzin, jak też o możliwościach komunikowania się z nimi np. za pomocą alfabetu Lorma, języka migowego, Makatonu, brajla, czy też innych metod alternatywnych
 2. Dalsze funkcjonowanie listy mailingowej do czasu powstania forum internetowego
 3. Wydawanie kwartalnika „Usłyszmy i zobaczmy”, tak, by rodzice z całej Polski i różnych środowisk mieli dostęp do różnych informacji
 4. Rozwijanie kontaktów między rodzicami dzieci głuchoniewidomych, a pełnomocnikami Jednostek Wojewódzkich TPG. W tym celu w każdej z nich powołano rzeczników rodziców oraz utworzono grupy wsparcia psychologicznego
 5. Kontynuowanie już istniejących, indywidualnych programów rehabilitacyjnych, które są bardzo dobra formą dotarcia do dzieci w miejscu ich zamieszkania
 6. Zbieranie informacji o ośrodkach wczesnej interwencji poprzez wykaz Placówek i zespołów diagnostycznych w różnych miejscowościach, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci głuchoniewidomych. Wspieramy działania związane z powstawaniem nowych placówek
 7. Wyszukiwanie nowych dzieci głuchoniewidomych i nawiązanie kontaktu z ich rodzicami lub opiekunami

 

Chcesz dołączyć do Sekcji Rodziców?

Skontaktuj się z biurem TPG w Warszawie, Tel. 22 635-89-79 lub 605-648-731, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa lub z sekretariatem TPG, pytaj o panią Małgorzatę Książek, Tel. 602 39 42 75 lub Bożenę Więckowską, Tel. 22 635-69-70.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności