Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

REGIONY » Jednostki » Jednostka Podlaska

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do Aktualności Regionalnych
przycisk menu do Jednostek TPG

Jednostki Regionalne


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Jednostka Podlaska

 

Dane kontaktowe 

e-mail: podlaskie@tpg.org.pl

przewodniczący Klubu: Kamila Dobrzyńska

e-mail przewodniczącego: kdobrzynska@tpg.org.pl

Dane do przelewu:

Podlaska Jednostka Wojewódzka TPG
41 1750 0012 0000 0000 3991 0985


Nasze sylwetki

Obecnie trwa proces rekrutacji na stanowiska pełnomocnika podlaskiej jednostki wojewódzkiej oraz koordynatora wolontariatu w tejże jednostce. Informacje kontaktowe do osób reprezentujących jednostkę podamy po ich wyłonieniu.


O jednostce

Regionalny Klub Głuchoniewidomych w Białymstoku powstał w 2005 roku. Korzystano wtedy z lokalu przy siedzibie OkręguPolskiego Związku Niewidomych w Białymstoku. Pierwsze władze tworzyli pełnomocnik: Agnieszka Onoszko i przewodniczący rady Klubu: Dariusz Sienkiewicz, który funkcję tę sprawuje do dzisiaj. W początkowej fazie funkcjonowania Klubu odbyło się seminarium kierowane do pracowników służb społecznych dotyczące możliwości, potrzeb i problemów osób głuchoniewidomych. Odbywały się też pierwsze szkolenia kandydatów na dyplomowanych tłumaczyprzewodników.

W 2009 r. nastąpił czas zmian w strukturze oraz funkcjonowaniu Podlaskiej Jednostki Wojewódzkiej. Pełnomocnikiem została Monika Marczuk. Nawiązano współpracę z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Siedziba Klubu została przeniesiona do lokalu użytkowanego wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Zwiększono częstotliwość spotkań klubowych oraz rozpoczęto organizowanie spotkań z psychologiem. Prócz tego pokaźnie zwiększyła się oferta kulturalna i rozrywkowa. Dbano też o medialną obecność głuchoniewidomych. Władze Jednostki zaczęły uczestniczyć w różnych specjalistycznych szkoleniach oraz samodzielnie pozyskiwać środki na działalność na rzecz głuchoniewidomych.


Aktualności dla Jednostki PodlaskiejObrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności