Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

cieka dostpu do aktualnie ogldanej strony

Strona Główna TPG » Publikacje » Obecnie jesteś na stronie: To tacy ludzie są na świecie?

Menu z podstronami dla bieżącej strony

To tacy ludzie są na świecie?

 

Książka „To tacy ludzie są na świecie? Formy wsparcia osób głuchoniewidomych” to kompleksowe opracowanie dotyczące niepełnosprawności, jaką jest głuchoślepota oraz opis działań na rzecz osób głuchoniewidomych, które podejmuje od 20 już lat Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

 

Cel publikacji

Książka ma za zadanie stać się drogowskazem dla pracowników administracji publicznej, którzy chcą przygotować się do obsługi głuchoniewidomych petentów oraz dla urzędników zatrudnionych w organach administracji centralnej, będących decydentami w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia i kreującymi polityki kierowane także do osób głuchoniewidomych jako osób niepełnosprawnych..

Geneza powstania

12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa uwzględnia osoby głuchoniewidome i zobowiązuje administrację publiczną do wyjścia naprzeciw specyficznym potrzebom osób z tą grupą niepełnosprawności.

Dokument wejdzie w życie 1 kwietnia 2012 r., tymczasem większość społeczeństwa nie wiem, kim w ogóle są osoby głuchoniewidome… W odpowiedzi na tę sytuację Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym m.in. opracowało publikację: „To tacy ludzie są na świecie?…”

Adresaci

Adresatami opracowania są funkcjonariusze służb społecznych, tj. jednostek realizujących zadania z zakresu polityki społecznej i zatrudnienia – powiatowe urzędy pracy, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz resortów pracy i polityki społecznej, zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i inne organy administracji publicznej, realizujące zadania wpływające na sytuację osób niepełnosprawnych, a w szczególności głuchoniewidomych.

O autorkach

Katarzyna Łuczak jest zwyciężczynią konkursu na pracę magisterską dotyczącą niepełnosprawności, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wykształcenia pedagog rewalidacyjny i politolog. Z TPG związana od 2005 roku, pełniła m.in funkcję członka Zarządu, Pełnomocnika Mazowieckiej Jednostki Wojewódzkiej TPG i koordynatora projektów. Obecnie angażuje się przede wszystkim jako tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Ponadto pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Magdalena Tarnacka, magister surdopedagogiki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, współpracuje z TPG od 2004 roku. Obecnie jest zatrudniona jako specjalistka ds. szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.”. Działa także na rzecz Sekcji Młodych skupiającej młode osoby głuchoniewidome i wolontariuszy.

Podstawowe informacje o książce

Tytuł: To tacy ludzie są na świecie? Formy wsparcia osób głuchoniewidomych
Autor:, Katarzyna Łuczak, Magdalena Tarnacka
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Format: A4
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-925442-9-6

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności