Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Program Konferencji

„Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”

21-22 listopada 2014

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Joannis Pauli, sala C-1031

 

 

Piątek, 21 listopada 2014 r.

 

od 9.00  Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30   Uroczyste otwarcie konferencji  

10.30-12.30    Sesja naukowa I. Świat osób głuchoniewidomych – wyzwania teorii i praktyki

Prowadzący: Prof. KUL dr hab. Bogusław Marek, mgr Grzegorz Kozłowski

 

 1. Stan równoczesnego nie(do)słyszenia i nie(do)widzenia jako niepełnosprawność złożona, sprzężona, wielozakresowa, wieloraka, współobecna i wieloobjawowa
  Prof. dr hab. Marzenna Zaorska
 2. Kim jest osoba głuchoniewidoma – sposoby definiowania
  Mgr Grzegorz Kozłowski
 3. Model wsparcia osób głuchoniewidomych w Polsce – jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne; z perspektywy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
  Mgr Monika Nowak
 4. System pomocy osobom głuchoniewidomym w Norwegii
  Dr Elena Hauge
 5. Rola grafiki dotykowej w wyjaśnianiu pojęć opartych na wrażeniach wzrokowych: Implikacje dla edukacji osób niewidomych i głuchoniewidomych
  Prof. KUL dr hab. Bogusław Marek
 6. Możliwości i doświadczenia nauczania języka angielskiego jako obcego osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
  Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

 

12.30-13.00   Otwarcie wystawy Świat osób głuchoniewidomych-wyzwania twórcze / Przerwa kawowa

Kurator wystawy: dr Ewa Niestorowicz     

 

13.00-14.30  Sesja naukowa II. Funkcjonowanie psychospołeczne osób głuchoniewidomych

Prowadzący: Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. KUL dr hab. Kazimiera Krakowiak

 

 1. Zróżnicowanie specjalnych potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu przy włączaniu się  do środowisk pracy zawodowej
  Prof. KUL dr hab. Kazimiera Krakowiak
 2. Izolacja sensoryczna i społeczna osób głuchoniewidomych – konteksty rehabilitacyjne
  Prof. UMCS dr hab. Zofia Palak
 3. Próba wyjaśnienia mechanizmów adaptacyjnych u osób niewidomych i głuchoniewidomych do warunków stymulacyjnych przy wykorzystaniu transakcyjnego modelu temperamentu A. Eliasza
  Dr Tomasz Sękowski
 4. Problemy i sposoby radzenia sobie w percepcji osób głuchoniewidomych
  Dr Grzegorz Wiącek
 5. Zdrowie psychiczne osób głuchoniewidomych
  Dr Elena Hauge
 6. O trafności badania psychologicznego osób głuchoniewidomych
  Dr Magdalena Szubielska, dr Ewa Niestorowicz

 

14.30-15.30  Przerwa obiadowa

15.30-17.30   Warsztaty

 1. Jak to jest być osobą głuchoniewidomą?
  Mgr Małgorzata Benisz, mgr Katarzyna Łuczak
 2. Dostępność przestrzeni dla osób z niedosłuchem
  Mgr Maciej Kasperkowiak
 3. Innowacyjne pomoce dydaktyczne w edukacji uczniów niewidomych od urodzenia

Prof. KUL dr hab. Bogusław Marek, mgr Agata Lipska

 

17.30-18.30    Kolacja

18.30-20.00   Koncert z udziałem osób głuchoniewidomych

 

Sobota, 22 listopada 2014 r.

 

09.00-11.00     Sesja naukowa III. Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych

Prowadzący: Prof. UMCS dr hab. Zofia Palak, dr Justyna Korzeniewska

 

 1. Współczesne możliwości diagnozy słuchu
  Dr hab. Zdzisław Kurkowski
 2. Dziecko głuchoniewidome – jego potrzeby a rzeczywistość
  Mgr Karina Juraga-Horosz
 3. Dostęp do różnych form edukacji dzieci głuchoniewidomych – szanse i zagrożenia
  Mgr Elżbieta Paradowska, mgr Małgorzata Książek
 4. Edukacja rodzinna i edukacja instytucjonalna a funkcjonowanie społeczne dzieci głuchoniewidomych
  Dr Hanna Rudomska
 5. Skuteczna współpraca między i z rodzicami dzieci głuchoniewidomych
  Mgr Elżbieta Oleksiak
 6. Specyfika nauczania orientacji  przestrzennej  i samodzielnego poruszania się osób głuchoniewidomych
  Mgr Małgorzata Książek
 7. Rola i znaczenie tłumacza-przewodnika w procesie rehabilitacji społecznej i rozwoju osobistego osób głuchoniewidomych
  Mgr Magdalena Tarnacka
 8. Ocena efektywności interwencji psychologicznych i edukacyjnych w przypadku osób głuchoniewidomych – metody ewaluacji
  Dr Justyna Korzeniewska

 

11.00-11.30    Sesja plakatowa z udziałem autorów / Zwiedzanie wystaw sprzętu rehabilitacyjnego; konsultacje z przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń działających m. in. na rzecz osób głuchoniewidomych / Przerwa kawowa

 

11.30-13.00      Sesja naukowa IV. Osoby głuchoniewidome – twórcza obecność we współczesnym społeczeństwie

Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

 

 1. Osoba głuchoniewidoma w przestrzeni publicznej – Polska i świat
  Mgr Krzysztof Wostal
 2. Międzynarodowe wytyczne dostępności serwisów www WCAG 2.0 – szanse i  zagrożenia dla internautów głuchoniewidomych
  Mgr Mateusz Ciborowski
 3. Świat osób głuchoniewidomych – wyzwania twórcze
  Dr Ewa Niestorowicz
 4. Spektakl ludzi głuchoniewidomych jako wyzwanie dla teatru
  Mgr Irena Lewkowicz
 5. Sporty ekstremalne wśród osób głuchoniewidomych
  Mgr Mateusz Kotnowski
 6. Specyfika modelu zatrudnienia wspomaganego w odniesieniu do osób głuchoniewidomych
  Mgr Magdalena Kocejko

 

13.00-14.45   Panel dyskusyjny z udziałem osób głuchoniewidomych i podsumowanie sesji naukowych

Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

 

14.45-15.00    Zakończenie konferencji

15.00-16.00    Przerwa obiadowa

 

Dla osób chętnych istnieje możliwość uczestnictwa w Mszy Św. i zwiedzenia świątyni:

18.00-19.00    Msza Święta w zabytkowym Kościele Rektoralnym – Pobrygidkowskim – pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (ul. Narutowicza 6), wyposażonym w pętlę indukcyjną, wspomagającą słyszenie.

19.00-19.30    Zwiedzanie ww. świątyni

 

Sesja plakatowa

 1. Trudności i możliwości komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi –  na podstawie badań własnych
  Mgr Magdalena Czerska
 2. Terapia osób z uszkodzeniami słuchu i wzroku z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
  Mgr Agnieszka Dziedzic
 3. Zobaczyć kolor, usłyszeć dźwięk czyli o znoszeniu barier między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi
  Dominika Grzegorczyk
 4. Wsparcie osób niesłyszących w karierze zawodowej
  Mgr Łukasz Krakowiak
 5. Rozwijanie sztuki przemówień publicznych wśród niewidomych studentów za pomocą przekazu słownego i niewerbalnego
  Mgr Agata Lipska
 6. Inicjatywy duszpasterskie dla osób z uszkodzeniami słuchu – wybrane przykłady
  Małgorzata Nowocień
 7. Halucynacje u niesłyszących pacjentów cierpiących na schizofrenię
  Mgr Aleksandra Sułecka
Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności