Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. KUL dr hab. Bogusław Marek (KUL)

 

Zastępcy Przewodniczącego:

 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (KUL)

prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski (WSP/TPG)

 

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (SWPS)

prof. KUL dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL)

prof. KUL dr hab. Wojciech Otrębski (KUL)

prof. UMCS dr hab. Zofia Palak (UMCS)

prof. dr hab. Marzenna Zaorska (UWM/TPG)

dr hab. Zdzisław Kurkowski (UMCS)

dr Ewa Niestorowicz (UMCS)

dr Grzegorz Wiącek (KUL)

mgr Grzegorz Kozłowski (TPG/PFOS)

mgr Małgorzata Książek (TPG)

mgr Monika Nowak (TPG)

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności