Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Strona Główna TPG » Osiągnięcia » Obecnie jesteś na stronie: Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności

Lublin 21-22 XI 2014

Sprzężenie dwóch niepełnosprawności sensorycznych, jakim jest równoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu, tworzy bardzo specyficzny obraz sytuacji i potrzeb osoby. Adekwatna odpowiedź środowiska, wspierającego rozwój i samodzielne funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej, powinna wynikać z szerokiej wiedzy i doświadczenia w kontakcie z tą grupą odbiorców. W związku z tym bardzo ważną rolę pełni także środowisko naukowe, które dostarcza zweryfikowanych i obiektywnych wiadomości na temat funkcjonowania i potrzeb osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Organizując konferencję pt. „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności” chcemy stworzyć płaszczyznę spotkania szerokiego, wielodyscyplinarnego środowiska skupionego wokół wsparcia osób głuchoniewidomych,  jak i wsłuchać się w głos samych osób głuchoniewidomych . Mamy nadzieję, że umożliwi ona podjęcie szerokiej dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi osób głuchoniewidomych z punktu widzenia wielu dziedzin nauki i praktyki.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby, które naukowo bądź praktycznie są zainteresowane i aktywne w działaniach na rzecz osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

 

Tematyka konferencji obejmować będzie różnorodne obszary odnoszące się do osób głuchoniewidomych, w tym:

  • edukację,
  • rehabilitację,
  • syndromy chorobowe,
  • dostępność przestrzeni publicznej,
  • dostępność usług,
  • technologie wspomagające,
  • realizację Konwencji ONZ.

 

Język konferencji: polski.

W ramach konferencji planowane są sesje referatowe oraz sesja plakatowa. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany rodzaju zgłoszonego wystąpienia.

 

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności