Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

cieka dostpu do aktualnie ogldanej strony

Strona Główna TPG » Kim jesteśmy » Obecnie jesteś na stronie: Zarząd TPG

Zarząd TPG

 

Pod banderą TPG podejmowanych jest w całej Polsce wiele różnorodnych inicjatyw. Wszystkie one za punkt odniesienia przyjmują jednak nasz statut. Nad tym żeby rzeczywiście tak było, czuwa, wybierany raz na trzy lata, Zarząd TPG. Podejmuje on wszystkie najważniejsze decyzje i wyznacza kierunek dalszych działań. To także najlepszy adresat wszelkich sugestii dotyczących naszej ogólnej misji oraz charakteru prowadzonej przez nas działalności.

10 czerwca 2017 roku odbyło się X Walne Zebranie TPG, podczas którego wybrano nowy Zarząd.

Obecny skład Zarządu:

  • Michał Drzewek – przewodniczący TPG
  • Małgorzata Książek – wiceprzewodnicząca
  • Małgorzata Benisz-Stępień – wiceprzewodnicząca
  • Ewa Skrajnowska – skarbnik
  • Kamila Skalska – sekretarz

Zarząd przyjmuje wnioski, pytania i uwagi pod adresem: zarzad@tpg.org.pl

Deklaracje członkowskie przyjmuje sekretariat TPG:

tel./fax: 22 635 69 70 lub mail: tpg@tpg.org.pl

Więcej o Zarządzie X kadencji – w artykule zamieszczonym w DiS Nr 2-3/2017

 

Dla kontroli działań Zarządu powoływana jest także zawsze Komisja Rewizyjna. W tej chwili w jej skład wchodzą:

  • Maciej Szanser – przewodniczący
  • Józef Mendruń – wiceprzewodniczący
  • Katarzyna Heba – członkini
  • Andrzej Ciechowski – sekretarz
Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności