Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Strona Główna TPG » Kim jesteśmy » Obecnie jesteś na stronie: Zarząd TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Zarząd TPG

 

Pod banderą TPG podejmowanych jest w całej Polsce wiele różnorodnych inicjatyw. Wszystkie one za punkt odniesienia przyjmują jednak nasz statut. Nad tym żeby rzeczywiście tak było, czuwa, wybierany raz na trzy lata, Zarząd TPG. Podejmuje on wszystkie najważniejsze decyzje i wyznacza kierunek dalszych działań. To także najlepszy adresat wszelkich sugestii dotyczących naszej ogólnej misji oraz charakteru prowadzonej przez nas działalności.

10 czerwca 2017 roku odbyło się X Walne Zebranie TPG, podczas którego wybrano nowy Zarząd. Oto jego skład:

 • Michał Drzewek – przewodniczący TPG
 • Małgorzata Książek – wiceprzewodnicząca
 • Małgorzata Benisz-Stępień– wiceprzewodnicząca
 • Ewa Skrajnowska – skarbnik
 • Anna Jurkowska – sekretarz do 2017.08.26, członkini od 2017.08.26
 • Kamila Skalska – członkini do 2017.08.26, sekretarz od 2017.08.26
 • Mateusz Ciborowski – członek

W imieniu Zarządu wnioski, uwagi i deklaracje członkowskie przyjmuje sekretariat TPG:

tel./fax: 22 635 69 70 lub mail: tpg@tpg.org.pl

Więcej o Zarządzie X kadencji – w artykule zamieszczonym w DiS Nr 2-3/2017

 

Dla kontroli działań Zarządu powoływana jest także zawsze Komisja Rewizyjna. W tej chwili w jej skład wchodzą:

 • Maciej Szanser – przewodniczący
 • Józef Mendruń – wiceprzewodniczący
 • Joanna Łodej – sekretarz
 • Katarzyna Heba – członkini
 • Andrzej Ciechowski – członek

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG


Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności