Język migowy


Wizualno przestrzenny język migowy wykorzystywany jest do porozumiewania się bez użycia narządu mowy i słuchu. Dowiedz się jakie są rodzaje języka migowego. Czy istnieje uniwersalny język migowy? Jak się nauczyć języka migowego? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziesz w artykule.

Czym jest język migowy i jakie są jego rodzaje?

Język migowy jest wizualno przestrzennym sposobem komunikacji przez osoby głuche. Jednak nie tylko osoby głuche korzystają z tego języka. Pełnosprawne osoby żyjące wśród osób głuchych także uczą się języka migowego. Są wśród nich przede wszystkim osoby z najbliższej rodziny. Pełnosprawne dzieci osób głuchych komunikują się za pomocą tego języka. Podobnie jest w przypadku kontaktu pełnosprawnych rodziców ze swoimi głuchymi dziećmi. Czasami zdarza się, że po ciężkich urazach lub zaburzeniach fizjologicznych osoby nie mówią, ale słyszą. Wówczas komunikują się za pomocą języka migowego. Stwierdzono także łatwość komunikacji się w języku migowym z dziećmi posiadającym autyzm.

Kolejną grupą osób korzystającą z języka migowego są tłumacze lub osoby chcące pracować wśród osób głuchych lub głuchoniewidomych. Znajomość tego języka dla wielu grup społecznych może być przydatne na co dzień oraz przede wszystkim w pracy. Do grup zawodowych zaliczyć można głównie: lekarzy, pedagogów oraz urzędników.

Język migowy posiada nie tylko słownictwo, ale także własną składnię oraz gramatykę. Występują także słowa, które trudno przetłumaczyć na inne języki. Za twórcę języka migowego uznaje się na świecie, pochodzącego z Francji Charlesa-Michela de L Epee. Ale wspomniany Francus nie stworzył nawet języka migowego w wersji francuskiej. Charlesa-Michela de L Epee założył pierwszą szkołę dla głuchych we Francji. W Polsce pierwszą szkołę dla głuchych założono w Warszawie w 1817 roku. Ludzkość od wieków komunikowała się w języku migowym, jednak nie posiadamy historycznych zapisów, ponieważ ówczesna nauka nie interesowała się zbytnio tą tematyką. Najstarsze udokumentowane zapiski o języku migowym pochodzą z XII wieku. Ówcześni cystersi, którzy ślubowali milczenie, posługiwali się językiem migowym. W starożytności Platon pisał o wykorzystywaniu gestów w komunikacji z głuchymi.

Czy istnieje jeden, uniwersalny język migowy?

Na świecie jest od 200 do 300 rodzajów języka migowego. Nawet w danym kraju mogą wystąpić ich kilka rodzajów. Są to najczęściej naleciałości regionalne. Przykładowo w Belgi używa się belgijskiej lub francuskiej wersji języka migowego. Kolejny przykładem może być hiszpański oraz kataloński język wykorzystywany w Hiszpanii. W świecie głuchych istnieje jednak język uniwersalny, podobnie jak angielski. Osoby głuche, które chcą się porozumieć na całym świecie, używają amerykańskiego języka migowego ASL (American sign language).
W świecie głuchych istnieje także sztucznie stworzony język jak esperanto. Jest nim język gestuno.

Dodatkowo w świecie głuchych występują rodziny języków. Kraje słowiańskie mają kompatybilne składowe języka migowego. Podobnie mieszkańcom Austrii i Niemiec łatwo jest się nawzajem zrozumieć w ojczystych językach migowych.

Jak nauczyć się języka migowego?

Język migowy uznawany jest za bardzo trudny do nauki. Porównywalny do nauki języka chińskiego, japońskiego, arabskiego lub polskiego.
Podstaw języka migowego możemy nauczyć się z książek, które zawierają alfabet oraz gesty rąk. Po samodzielnym opanowaniu minimum 100 podstawowych słów, musimy skorzystać z nauki instruktora. Średnio-zaawansowaną i zaawansowaną naukę musimy już odbyć z osobą doświadczoną. Język migowy to często skomplikowane ruchy i kierunki dłoni oraz mimika twarzy.

Osoby chcące nauczyć się języka migowego, mogą skorzystać z wielu odpłatnych kursów. Są one organizowane na uczelniach lub w prywatnych szkołach językowych. Czasami publiczne szkoły, domy kultury lub biblioteki organizują nieodpłatne zajęcia z językiem migowym. Nauka odbywa się także w oddziałach Polskiego Związku Głuchych.

Kursy z językiem migowym dostosowane są do grupy docelowej. Przykładowo innego słownictwa będą się uczyć: lekarze, pedagodzy, kapłani, służby mundurowe lub urzędnicy. Każda z tych grup zawodowych będzie miała styczność z innym słownictwem wykorzystywanym na co dzień. Podstawowe kursy trwają około 60 godzin. Jednak osoby chcące dogłębniej poznać język migowy, muszą poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Języka migowego, podobnie jak języka obcego nie da się nauczyć w kilka tygodni.

W XXI wieku nieocenionym źródłem wiedzy i nauki są kanały na platformie YouTube. Znajdziecie tam mnóstwo filmów dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w poznawaniu języka migowego. Taka forma nauki jest darmowa i przede wszystkim wygodna.

Język migowy podobnie jak nasz język jest żywy i cały czas się rozwija. Przykładowo jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały takie terminy jak „media społecznościowe” lub „smartfony”.

Statystyki.

Statystycznie 0,1 % osób w populacji jest niesłyszących i używa języka migowego. W Polsce osób migających jest od 40 do 50 tysięcy. W całej Unii Europejskiej tą liczbę szacuje się na 750 tysięcy osób, a na całym świecie około 70 milionów.