Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

cieka dostpu do aktualnie ogldanej strony

Strona Główna TPG » Jak działamy » Obecnie jesteś na stronie: Szkolenia Kadry

Menu z podstronami dla bieżącej strony

Jak działamy

Szkolenia Kadry

 

Jednym z największych sukcesów 20 lat naszej działalności jest opracowanie metodologii szkoleń dla pracowników i wolontariuszy. Dzięki temu wciąż zwiększamy nasze zasoby kadrowe i podnosimy jakość świadczonych przez nas usług. W szerszej perspektywie równie ważne jest to, że stanowią one doskonałą okazję do przełamywania stereotypów dotyczących osób głuchoniewidomych oraz do zaszczepiania w kolejnych ich uczestnikach otwartości na odmienność drugiego człowieka. 

Dla naszych wolontariuszy regularnie organizujemy kursy języka migowego (trzy stopnie) oraz szkolenia tłumaczy-przewodników. Na tych ostatnich przygotowują się oni do bezpośredniej współpracy z osobami głuchoniewidomymi – poznają metody komunikacji alternatywnej i ogólne zasady kontaktu. Przyswajają sobie techniki poruszania się oraz zagadnienia związane z etyką pracy.

Ci spośród naszych wolontariuszy i współpracowników, którzy mają przygotowanie pedagogiczne lub psychologiczne, mogą ponadto wziąć udział w szkoleniu asystentów rehabilitantów. Podczas niego pogłębiają swoją wiedzę na temat specyfiki niepełnosprawności, jaką jest jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu oraz uczą się podstaw rehabilitacji osób nią dotkniętych. Absolwentów tych szkoleń zwykliśmy nazywać „rehabilitantami pierwszego kontaktu”.

Od dwóch lat organizujemy również szkolenia dla psychologów prowadzących lub mających prowadzić grupy wsparcia psychologicznego w naszych Jednostkach Wojewódzkich. Ich uczestnicy nabywają solidne przygotowanie teoretyczne, dzielą się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami oraz poznają specyfikę prowadzenia takiej grupy w środowisku osób głuchoniewidomych. Nie bez znaczenia jest także możliwość bliższego poznania psychologów z innych miast oraz dołączenia do ich internetowych list dyskusyjnych.

Wprowadziliśmy również zwyczaj szkoleń dla pełnomocników i liderów regionalnych. Ze względu na charakter ich pracy poruszamy na nich tematykę najbardziej wszechstronną: od bezpośredniej pomocy osobom głuchoniewidomym począwszy, poprzez pomoc społeczną i uprawnienia osób niepełnosprawnych, aż po metody pozyskiwania funduszy na szczeblu lokalnym oraz zarządzanie jednostkami regionalnymi.

Jedną z naszych nowych inicjatyw są natomiast kursy instruktorów, których uczestnicy zdobywają stopień instruktora szkoleń tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych. Nabywają podczas nich wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do tego, by mogli samodzielnie kształcić kolejnych wolontariuszy TPG oraz grupy spoza naszej organizacji takie jak np.: pracownicy sektora socjalnego i medycznego, urzędnicy czy funkcjonariusze policji i straży pożarnej.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności