Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2017 » Projekty ogólnopolskie » Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji

Celem projektu jest dostarczenie osobom z jednoczesną poważną dysfunkcją słuchu i wzroku ważnych dla nich informacji i interesujących treści, za pomocą zróżnicowanych, dobranych indywidualnie do potrzeb, form przekazu. Podstawą projektu jest wydawanie magazyn pt. „Dłonie i Słowo” (DiS) wraz z integralnym dodatkiem dla rodziców i opiekunów dzieci głuchoniewidomych pt. „Usłyszmy i Zobaczmy” (UiZ). Czasopismo jest wydawane w druku powiększonym, druku brajlowskim, wersji audio, wersji wideo w tłumaczeniu na polski język migowy oraz wersji elektronicznej.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2017 roku i potrwa do 31 grudnia 2017 roku. W tym czasie zostaną wydane dwa numeru magazynu „Dłonie i Słowo”. Czasopismo zawiera artykuły pisane przez specjalistów z różnych dziedzin (m.in. rubryki: warto wiedzieć, nasze prawa, porady specjalisty, z zagranicy, nowinki techniczne i medyczne) oraz same osoby głuchoniewidome i osoby z ich najbliższego otoczenia. Osoby głuchoniewidome zaangażowane są także w prace Kolegium Redakcyjnego oraz w tworzenie wersji specjalistycznych.

Czasopismo jest dostarczane odbiorcom na nośnikach dopasowanych indywidualnie do każdego czytelnika: przesyłką pocztową (egzemplarze drukowane lub nagrane na płyty CD i DVD) lub za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (www.tpg.org.pl/dis).

Magazynowi towarzyszy wysyłany na adresy e-mail comiesięczny biuletyn informacyjny. Zapowiada on najważniejsze wiadomości, które ukażą się w czasopiśmie oraz uzupełnia go o bieżące aktualności (np. zaproszenia na spotkania i wydarzenia, informacje o rekrutacjach).

Podsumowując: dystynkcją projektu jest jego dostępność. Głuchoślepota to stosunkowo rzadka niepełnosprawność, a osoby nią dotknięte są rozproszone po całym kraju. Magazyn „Dłonie i Słowo” dociera do każdego odbiorcy, w formie dobranej do potrzeb danego czytelnika. Praktyka ta wynika z ponad 25-letniego doświadczenia TPG oraz ponad 20-letniej tradycji wydawania magazynu. Dla wielu osób głuchoniewidomych jest to jedyne źródło istotnych, użytecznych informacji podanych w przystępnej dla nich formie.


Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności