Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2016 » Projekty ogólnopolskie » „Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji”

Celem projektu „Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji” jest udostępnienie osobom z jednoczesną dysfunkcją narządów słuchu i wzroku dostępu  właśnie do informacji. To odpowiedź na potrzeby tej grupy pod względem doboru przekazywanych treści oraz form przekazu. Konsekwencją głuchoślepoty są m.in. trudności w komunikacji, a tym samym w dostępie do informacji. Zróżnicowanie docelowej grupy odbiorców jest tak duże, że tylko nasze wydawnictwo zapewnia wszystkim równy dostęp.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku i obejmuje 3 okresy. Od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2016 roku trwa ostatni okres realizacji.

Podstawą projektu jest magazyn Dłonie i Słowo (DiS) wraz z integralnym dodatkiem Usłyszmy i zobaczmy (Uiz). DiS porusza tematy istotne dla młodych i dorosłych osób głuchoniewidomych, Uiz adresowany jest do rodziców i opiekunów dzieci głuchoniewidomych.

Czasopismo zawiera artykuły pisane przez specjalistów z różnych dziedzin (m.in. rubryki: warto wiedzieć, nasze prawa, porady specjalisty, z zagranicy, nowinki techniczne) oraz same osoby głuchoniewidome oraz osoby z ich najbliższego otoczenia (m.in. rubryki: sylwetki, nasze dzieci, poradnik domowy, z regionów, wydarzyło się, dobre praktyki, młodzi w akcji).

To jedyny magazyn w Polsce zajmujący się tą tematyką.

To także ewenement w dziedzinie dostępności – wielokanałowość przekazu jest koniecznością wynikającą z konsekwencji głuchoślepoty i ze zróżnicowania grupy osób dotkniętych tą niepełnosprawnością.

DiS wraz z Uiz ukazują się w wersjach:

  • czarnodrukowej z powiększoną czcionką
  • brajlowskiej
  • wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
  • audio (MP3 i DAISY) w dwóch wariantach głosowych (męski i żeński)
  • elektronicznych (w formatach: TXT, PDF, HTML)

Czasopismo jest dostarczane odbiorcom na nośnikach dopasowanych indywidualnie do każdego czytelnika: przesyłką w formie drukowanej, bądź za pośrednictwem internetowych kanałów komunikacji (e-mail, strona internetowa). W razie konieczności dostarczamy zainteresowanej osobie czasopismo zapisane na płycie CD lub DVD.

Magazynowi towarzyszy regularnie wysyłany na adresy e-mail biuletyn informacyjny. Zapowiada on najważniejsze wiadomości, które ukażą się w czasopiśmie oraz uzupełnia go o informacje o krótkim okresie aktualności (np. zaproszenia na spotkania i wydarzenia, informacje o rekrutacjach uzupełniających do różnych form wsparcia w ramach projektów realizowanych przez TPG i nnych).

Od kilku lat uwaga czytelników stopniowo przenosi się do internetu, w związku z czym rośnie też zainteresowanie stroną poświęconą DiS i Uiz: www.tpg.org.pl/dis. Daje ona nie tylko dostęp do bieżących i archiwalnych artykułów we wszystkich formach, ale także umożliwia komentowanie tekstów i wymienianie się uwagami na ich temat.

Wciąż jednak znacząca liczba odbiorców (głównie osób starszych, ale też osób z małych miast i powiatów wiejskich) bazuje na wydaniach papierowych oraz nośnikach nie wymagających posiadania komputera.

Podsumowując: dystynkcją projektu jest jego dostępność. Głuchoślepota to stosunkowo rzadka niepełnosprawność, a osoby nią dotknięte rozproszone są po całym kraju. Nasz magazyn dociera natomiast do każdego domu w formie dobranej do potrzeb danego czytelnika. Praktyka ta wynika z ponad 25-letniego doświadczenia TPG oraz  20-letniej tradycji wydawania magazynu. Dla wielu osób głuchoniewidomych jest to jedyne źródło istotnych, użytecznych informacji podanych w przystępnej formie.

Na każdym etapie tworzenia DiS i Uiz wciągamy do współpracy głuchoniewidomych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności