Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2016 » Projekty ogólnopolskie » „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

Od 1 kwietnia 2016 roku realizujemy 3.edycję projektu „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”. 31 marca 2017 roku projekt zakończy się.

Jego celem jest zwiększenie samodzielności osób głuchoniewidomych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych form wsparcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w każdej sferze życia oraz rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Projekt „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności” wpisuje się w proces wdrażania w Polsce zaleceń Międzynarodowej Konwencji o Prawach ON.

Podobnie jak w pierwszym i drugim okresie obecnie realizujemy formy wsparcia grupowego i indywidualnego. Działania instruktorów są wspomagane przez tłumaczy-przewodników i tłumaczy języka migowego, a także wolontariuszy.

Realizowane formy wsparcia:

wsparcie wprowadzające – zajęcia indywidualne
trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia indywidualne
trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia grupowe
trening funkcjonowania codziennego – zajęcia indywidualne
trening funkcjonowania codziennego – zajęcia grupowe
trening ekonomiczny – zajęcia indywidualne
trening ekonomiczny – zajęcia grupowe
trening w zakresie funkcjonowania w przestrzeni publicznej – zajęcia indywidualne
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia indywidualne
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia grupowe
trening prawno-obywatelski – zajęcia indywidualne
trening prawno-obywatelski – zajęcia grupowe
trening aktywności ruchowej – zajęcia indywidualne
trening aktywności ruchowej – zajęcia grupowe
nauka alternatywnych metod komunikacji – zajęcia indywidualne
trening w zakresie funkcjonowania w rodzinie – zajęcia indywidualne
trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia indywidualne
trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia grupowe

Beneficjentem projektu może być osoba głuchoniewidoma, czyli osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktowania się z Pełnomocnikami w poszczególnych Jednostkach Wojewódzkich TPG lub poprzez centralne biuro TPG znajdujące się w Warszawie, przy ul. Deotymy 41.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności