Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2016 » Projekty ogólnopolskie » „Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał – kompendium wiedzy o głuchoślepocie”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał – kompendium wiedzy o głuchoślepocie”

W Polsce nie ma żadnej publikacji kompleksowo traktującej głuchoślepotę. Dlatego głównym działaniem projektu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał – kompendium wiedzy o głuchoślepocie” jest wydanie i dystrybucja cyklu 2.publikacji, będących jednym spójnym "dziełem" – ukazujących w atrakcyjnej, przystępnej formie czym jest głuchoślepota, jakie powoduje skutki, jak one mogą być przezwyciężone, także w kontekście 25.lat doświadczenia rehabilitacyjnego TPG.

Publikacja składająca się z 2.rocznych części, zawierać będzie następujące zakresy tematyczne:

  1. Przybliżenie czytelnikom kluczowych zagadnień wiążących się z głuchoślepotą.
  2. Przybliżenie czytelnikom działalności rehabilitacyjnej TPG na przestrzeni 25 lat jego istnienia – ukazanie drogi jaką Stowarzyszenie przeszło poczynając od małej organizacji do obecnej, jak zmieniało się podejście do OGN, jak powstawały i rozwijały się współczesne formy wsparcia dla nich,
  3. Ukazanie obecnego stanu wsparcia OGN w Polsce przez pryzmat głównych obszarów.
  4. Pokazanie ogólnopolskiego charakteru głuchoślepoty poprzez prezentację wszystkich Jednostek Wojewódzkich ze szczególnym uwypukleniem obszarów, w których się one specjalizują.

Publikacja ukaże się we wszystkich możliwych formatach, aby dać możliwość zapoznania się z nią każdej osobie głuchoniewidomej: w druku powiększonym, pismem brajla, języku migowym, wersji audio oraz tekstu w postaci elektronicznej. Wszystkie te wersje zostaną umieszczone również w serwisie internetowym. Będzie rozprowadzana wśród OGN, ich rodzin, wolontariuszy, specjalistów. Zostanie również przekazana do różnych instytucji publicznych, na wyższe uczelnie itp.

Lektura tej publikacji będzie dla OGN i ich otoczenia źródłem inspiracji do aktywności społecznej – przekonają się, że nic, co ludzkie nie musi im być obce, że mają prawo i możliwości do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ukaże w praktyczny sposób, na czym polega wdrażanie zasad Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do OGN itp.

Projekt trwa od 1 stycznia 2016 do 31 maja 2017 roku.

Dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności