Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2015 » Projekty Ogólnopolskie » „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

23 grudnia 2013 r. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym podpisało umowę z PFRON na realizację projektu pt. „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”. To projekt wieloletni – realizowany w terminie 1 stycznia 2014 – 31 marca 2017 roku z podziałem na trzy okresy projektowe:

 • pierwszy okres projektowy: 01.01.2014-31.03.2015;
 • drugi okres projektowy: 01.04.2015 -31.03.2016;
 • trzeci okres projektowy:01.04.2016 – 31.03.2017.

Pierwszy okres realizacji projektu został zakończony. Wzięło w nim udział 550 osób głuchoniewidomych, w tym 40 dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Obecnie realizujemy drugi okres projektowy. Zakłada on , że udział w projekcie weźmie 440 osób głuchoniewidomych w tym 40 dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest we wszystkich Jednostkach Wojewódzkich TPG.

Przypomnijmy, że celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób głuchoniewidomych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych form wsparcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w każdej sferze życia oraz rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Podobnie jak w pierwszym okresie obecnie realizujemy formy wsparcia grupowego i indywidualnego.  Działania instruktorów są wspomagane przez tłumaczy-przewodników i tłumaczy języka migowego, a także wolontariuszy.

Realizowane formy wsparcia:

 • wsparcie wprowadzające – zajęcia indywidualne
 • trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia indywidualne
 • trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia grupowe
 • trening funkcjonowania codziennego – zajęcia indywidualne
 • trening funkcjonowania codziennego – zajęcia grupowe
 • trening ekonomiczny – zajęcia indywidualne
 • trening ekonomiczny – zajęcia grupowe
 • trening w zakresie funkcjonowania w przestrzeni publicznej – zajęcia indywidualne
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia indywidualne
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia grupowe
 • trening prawno-obywatelski – zajęcia indywidualne
 • trening prawno-obywatelski – zajęcia grupowe
 • trening aktywności ruchowej – zajęcia indywidualne
 • trening aktywności ruchowej – zajęcia grupowe
 • nauka alternatywnych metod komunikacji – zajęcia indywidualne
 • trening w zakresie funkcjonowania w rodzinie – zajęcia indywidualne
 • trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia indywidualne
 • trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia grupowe

Beneficjentem projektu może być osoba głuchoniewidoma, czyli osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktowania się z Pełnomocnikami w poszczególnych Jednostkach Wojewódzkich TPG.

Dane kontaktowe do Jednostek Wojewódzkich TPG: TU

Zobacz galerię zdjęć: 

no images were found

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności