Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty 2014 » Projekty Ogólnopolskie » „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”

Z przyjemnością informujemy, że 23 grudnia 2013 r. podpisaliśmy umowę z PFRON na realizację projektu pt. „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”. To projekt wieloletni – realizowany w terminie 1 stycznia 2014 – 31 marca 2017 roku z podziałem na trzy okresy projektowe:

·         pierwszy okres projektowy: 01.01.2014-31.03.2015;

·         drugi okres projektowy: 01.04.2015 -31.03.2016;

·         trzeci okres projektowy:01.04.2016 – 31.03.2017.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób głuchoniewidomych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w każdej sferze życia oraz rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Projekt zakłada, że wsparciem w sumie zostanie objętych 1650 uczestników, w tym 1530 dorosłych OGN i 120 dzieci i młodzieży.

W ramach projektu realizować będziemy aż 19 następujących form wsparcia:

·       wsparcie wprowadzające – zajęcia indywidualne

·       trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia indywidualne

·       trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego – zajęcia grupowe

·       trening funkcjonowania codziennego – zajęcia indywidualne

·       trening funkcjonowania codziennego – zajęcia grupowe

·       trening ekonomiczny – zajęcia indywidualne

·       trening ekonomiczny – zajęcia grupowe

·       trening w zakresie funkcjonowania w przestrzeni publicznej – zajęcia indywidualne

·       wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia indywidualne

·       wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia grupowe

·       trening prawno-obywatelski – zajęcia indywidualne

·       trening prawno-obywatelski – zajęcia grupowe

·       trening aktywności ruchowej – zajęcia indywidualne

·       trening aktywności ruchowej – zajęcia grupowe

·       nauka alternatywnych metod komunikacji – zajęcia indywidualne

·       trening w zakresie funkcjonowania w rodzinie – zajęcia indywidualne

·       trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia indywidualne

·       trening w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii – zajęcia grupowe

·       wsparcie TP i TJM

Beneficjentem projektu może być osoba głuchoniewidoma, czyli osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktowania się z Pełnomocnikami w poszczególnych Jednostkach Wojewódzkich TPG.

Dane kontaktowe do Jednostek Wojewódzkich TPG: TU

Galeria zdjęć: 

no images were found

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności