Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Informacje o Projektach

przycisk menu do strony - Informacje o Projektach
Odnośnik do strony z możliwością przekazania darowizny na TPG

Opcje wyboru serwisów tematycznych Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

  • przycisk menu do strony głównej TPG
  • przycisk menu do strony Regiony TPG
  • przycisk menu do strony Sekcje TPG
  • przycisk menu do strony internetowego klubu czytelników DiS
  • przycisk menu do strony portal informacyjny TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Info » Projekty w 2013 » Projekty Ogólnopolskie » „Pomocna dłoń – podnoszenie kompetencji otoczenia w zakresie wspierania osób głuchoniewidomych”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Pomocna dłoń – podnoszenie kompetencji otoczenia w zakresie wspierania osób głuchoniewidomych”

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 11.konkursu zadań zlecanych 

Projekt obejmuje:
 

  • regionalne i ogólnopolskie szkolenia dla wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pomoc i wsparcie dla osób głuchoniewidomych.

Szkolenia realizowane są zarówno dla osób, które zaczynają z nami współpracę, jak i  wolontariuszy działających z TPG od dłuższego czasu. Ze względu na doświadczenie poszczególnych grup – szkolenia podejmują różny poziom tematyki dotyczącej głuchoślepoty i związanych z nią zagadnień, jak np. funkcjonowanie osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, alternatywne  metody komunikacji, bezpieczne poruszanie się z osobą głuchoniewidomą, zasady jej wspierania itp. 

Ponadto naszych wolontariuszy wyposażamy w  kompleksową wiedzę o organizacji i sposobach jej działania. Powyższe wzmacniane jest elementami integracyjnymi – spajającymi regionalne i ponadregionalne zespoły.

  • warsztaty dla specjalistów w zakresie integracji społecznej osób głuchoniewidomych.

Forma skierowana dla specjalistów zajmujących się integracją społeczną osób głuchoniewidomych. Ma za zadanie rozwinąć kompetencje uczestników w działaniach na rzecz zwiększenia aktywności w sferze kultury, sportu oraz podejmowania związanych z nimi inicjatyw lokalnych i środowiskowych przez osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

W sprawie szczegółów należy zwracać się do Jednostek Wojewódzkich TPG. 

Dane kontaktowe do Jednostek Wojewódzkich TPG dostępne są  TU.

TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

My na Facebook

Projekt współfinansowany ze środków Pfron


Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG
Przycisk do strony głównejprzycisk menu do strony głównej TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacje o własności i Twórcach