Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty w 2013 » Projekty Ogólnopolskie » „Głuchoniewidomi też mają prawo wiedzieć!”

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

„Głuchoniewidomi też mają prawo wiedzieć!”

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 11.konkursu zadań zlecanych 

Trwający do końca 2013 roku projekt skierowany jest na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i społeczno – informacyjnego oraz z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych.

Poradnictwo psychologiczne może dotyczyć m.in.:

 • pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych,
 • wsparcia w radzeniu sobie z występującym jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
 • rozwoju kompetencji społecznych takich jak np.: komunikacja interpersonalna, asertywność, praca nad poczuciem własnej wartości, stawianie sobie celów itp.


Poradnictwo prawne swym zakresem obejmuje w szczególności:
 

 • prawo osób niepełnosprawnych,
 • prawo cywilnego,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo socjalne,
 • odszkodowania komunikacyjne oraz inne,
 • a także wszelkie sprawy wymagające porady prawnej.

 


W ramach poradnictwa społeczno – informacyjnego oraz z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych można skorzystać m.in. z:
 

 • przekazywanej wiedzy dotyczącej zastosowania sprzętu rehabilitacyjnego, edukacyjnego, sprzętu wykorzystywanego na użytek zawodowy i gospodarstwa domowego itp. oraz jego obsługi,
 • nauki obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • wspierania nauki alternatywnych metod komunikacji, w tym podstaw języka migowego, alfabetu Braille’a, Lorma i innych,
 • poradnictwa w zakresie self-adwokatury,
 • przekazanie informacji niezbędnych do dostosowania mieszkania oraz miejsca pracy do potrzeb związanych z funkcjonowaniem wzroku i słuchu,
 • wsparcia związanego z kreowaniem wizerunku osobistego  i autoprezentacją,
 • poradnictwa oświatowo – kulturalnego i integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • wsparcia w kwestiach wymagających kontaktu z instytucjami takimi jak np.: MOPS, PCPR, PFRON, NFZ, PUP, Urzędy Państwowe itp.

 


Porady udzielane są w formie indywidualnej i grupowej.

Osoby korzystające z tej oferty mają zapewnione wsparcie tłumaczy przewodników i tłumaczy języka migowego na potrzeby dotarcia na miejsce udzielanej porady oraz w razie potrzeby także w jej trakcie.

W sprawie szczegółów należy zwracać się do Jednostek Wojewódzkich TPG. 

Dane kontaktowe do Jednostek Wojewódzkich TPG dostępne są  TU.

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności