Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty w 2012 » Projekt 9

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

Projekt 9

Nazwa: Rehabilitacja drogą do samodzielności i niezależności

 

Projekt ten realizowany jest w ramach dziewiątego konkursu PFRON na działania prowadzone od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku, choć na każdy rok trzeba składać oddzielny wniosek i za każdym razem przechodzi się osobną procedurę formalno-merytoryczną. Otrzymaliśmy środki na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. Projekt jest już realizowany, głównie poprzez Wojewódzkie Jednostki TPG.

 

DOKĄD ZMIERZAMY CZYLI CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób w nim uczestniczącym czyli osób głuchoniewidomych. Ma się to zadziać poprzez zwiększenie stopnia samodzielności i niezależności zarówno w życiu osobistym jak i społecznym.  Jest to zapis ogólny i bardzo szeroki. Można byłoby go rozbić na cele bardziej szczegółowe, którymi są:

 • podniesienie poziomu funkcjonowania w drodze nabycia oraz utrwalenia różnych umiejętności w tym m.in. w zakresie komunikowania się, pozyskiwania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, przemieszczania się w przestrzeni z pomocą tłumacza-przewodnika lub samodzielnie, wykonywania czynności samoobsługowych itp.,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystywania posiadanych zdolności widzenia oraz słyszenia,
 • ukazanie możliwości wykorzystania wspomagającego sprzętu rehabilitacyjnego oraz usług teleinformatycznych,
 • nauka kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, wiedzy na temat zasad obowiązujących we współżyciu społecznym.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby głuchoniewidome, czyli osoby z jednoczesnym, sprzężonym uszkodzeniem słuchu i wzroku. Zarówno dzieci do 18 roku życia, jak i osoby w wieku aktywności zawodowej od 18 do 65 roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Nie mniej niejako „przy okazji” z niektórych form wsparcia skorzystają również osoby bliskie głuchoniewidomym – członkowie ich rodzin – w przypadku dzieci – rodzice i rodzeństwo.

 

Jeśli zdecydują się Państwo przystąpić do projektu, będą mogli Państwo uczestniczyć nie w jednej a w kilku oferowanych formach wsparcia – np. w warsztatach z zakresu rehabilitacji podstawowej, w warsztatach komputerowych, albo też skorzystać z indywidualnego wsparcia rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania.

 

CO OFERUJEMY?

Proponujemy Państwu różnorodne działania prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo, w miejscu zamieszkania oraz wyjazdowe. Służyć mają one nabywaniu, rozwijaniu oraz utrwalaniu różnych umiejętności, dzięki którym będą Państwo mogli lepiej  funkcjonować w różnych sferach życia – osobistej, społecznej, zawodowej.

 

Aby każde działanie – czy to rehabilitacyjne czy terapeutyczne – było celowe i skuteczne niezbędna jest rzetelna diagnoza. Dlatego też punktem wyjścia będzie przeprowadzenie diagnozy Państwa sytuacji (czyli odpowiedzenie na pytanie "czego Państwo na ten moment najbardziej potrzebują?").  Wypływające z niej wnioski i zalecenia posłużą do skonstruowania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • rehabilitację indywidualną w miejscu zamieszkania,
 • wsparcie tłumaczy-przewodników,
 • zajęcia integracyjne,
 • wsparcie trenerów umiejętności miękkich

oraz cztery warsztaty:

 • rzeźbiarskie w Orońsku (15–24.10.2012),
 • komputerowe w Bydgoszczy (14–23.01.2013),
 • rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci oraz ich rodzin (31.01–10.02.2013),
 • rehabilitacji podstawowej dla dorosłych (18–27.03.2013).

 

Biorąc pod uwagę, iż każdy z Państwa znajduje się w nieco innej sytuacji, zarówno osobistej jak i zdrowotnej uznaliśmy, iż rehabilitacja indywidualna będzie możliwa do przeprowadzenia w miejscu zamieszkania. Program i czas trwania zajęć zależą od konkretnej sytuacji jak i Państwa potrzeb.

 

W ramach tej formy wsparcia proponujemy m.in.:

·    naukę, rozwijanie oraz utrwalanie metod komunikowania się;

·    naukę orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską albo tłumaczem przewodnikiem;

·    naukę wykonywania czynności w zakresie samoobsługi;

·    naukę obsługi komputera;

·    naukę obsługi różnego typu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego;

·    nabywanie innych, niezbędnych dla danej osoby głuchoniewidomej umiejętności zwiększających jej samodzielność i niezależność.

 

Warsztaty rzeźbiarskie przeznaczone są dla dorosłych głuchoniewidomych i odbywają się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku koło Radomia. Program zajęć obejmuje:

·    rzeźbienie w glinie w profesjonalnej pracowni rzeźbiarskiej,

·    naukę oraz rozwijanie umiejętności w zakresie komunikowania się,

·    zapoznanie się z podstawowymi technikami samodzielnego poruszania się z białą laską,

·    spotkania z trenerem umiejętności miękkich,

·    gimnastykę poranną i spacery,

·    zajęcia integracyjne.

 

Warsztaty komputerowe skierowane są do dorosłych głuchoniewidomych. Ich program zostanie zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb osób zakwalifikowanych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, co zapewni dobry kontakt instruktora z osobami szkolonymi; niezbędne wsparcie zapewnią tłumacze-przewodnicy. Dodatkowo w ramach warsztatów odbędą się zajęcia z trenerem umiejętności miękkich, protetykiem słuchu i rehabilitantem wzroku oraz zajęcia usprawniające fizycznie.

 

Warsztaty rehabilitacyjno-edukacyjne przeznaczone są dla dzieci i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa). Ich celem jest przede wszystkim:

·    specjalistyczna diagnoza dziecka,

·    wypracowanie indywidualnego programu rehabilitacji w warunkach domowych, dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka,

·    prowadzenie intensywnych oddziaływań rehabilitacyjnych dziecka,

·    profesjonalna, intensywna edukacja rodziny, która będzie kontynuować rehabilitację dziecka w warunkach domowych, kierując się zaleceniami specjalistów oraz wiedzą zdobytą podczas warsztatów,

·    pomoc w budowaniu więzi i prawidłowych relacji w rodzinie, które są zazwyczaj nieco trudniejsze, jak również wymagają większej dbałości o ich jakość.

 

Planujemy, iż program warsztatów będzie obejmował:

·    zajęcia poświęcone rehabilitacji ruchowej,

·    zajęcia z zakresu pedagogiki ogólnorozwojowej,

·    zajęcia poświęcone integracji sensorycznej,

·    spotkania z psychologiem,

·    zajęcia z komunikacji,

·    spotkania z logopedą,

·    zajęcia z ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne,

·    zajęcia poświęcone rehabilitacji wzroku,

·    zajęcia integracyjne.

 

Warsztaty z zakresu rehabilitacji podstawowej przeznaczone są dla dorosłych głuchoniewidomych. W ich programie znalazły się:

·    nauka wykonywania czynności kuchennych,

·    zajęcia usprawniające fizycznie,

·    rehabilitacja podstawowa,

·    uprawnianie widzenia,

·    dobór pomocy optycznych,

·    zajęcia w zakresie wykorzystania komputera i nowoczesnych technologii teleinformacyjnych,

·    zajęcia integracyjne,

·    zajęcia zwiększające samoocenę i motywację.

 

Z omówionych działań – czy to warsztatowych czy indywidualnych – skorzystać może 130 osób głuchoniewidomych (w tym 30 dzieci i młodzieży) w pierwszym roku realizacji projektu. Docelowo pomocą planujemy objąć 460 osób (w tym 100 dzieci i młodzieży).

 

Materiały dotyczące projektu:

Broszura informacyjna projektu (pdf)

Ulotka dotycząca projektu (pdf)

 

Nie czekaj zatem i skontaktuj się z Przedstawicielem najbliższej Jednostki Wojewódzkiej (informacje o Jednostkach i kontakt do Przedstawicieli na stronie www.tpg.org.pl/regiony)  lub skontaktuj się z Centralą Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

 

ul. Deotymy 41

01-441 Warszawa

Tel/fax: 22 635 69 70

E-mail: tpg@tpg.org.pl

 

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności