Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

Projekty » Projekty w 2012 » Projekt 5

Boczny panel wyboru na stronie Info - Informacje o Projektach TPG

2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Ikona Artykułu

Projekt 5

Nazwa: Aktywny rozwój osób głuchoniewidomych

 

Projekt ten realizowany jest w ramach piątego konkursu PFRON od 1 stycznia 2010 roku a zamknięcie działań nastąpi z ostatnim dniem marca 2013 roku.

Celem nadrzędnym jest aktywizacja społeczna. Wszystkie zaplanowane działania służyć będą zatem rozbudzaniu i rozwijaniu samodzielności.

Do skorzystania z oferty zapraszamy zatem dorosłe (powyżej 16 r.ż.) osoby głuchoniewidome, czyli osoby mające jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu.

W ramach projektu przewidziane są różnorodne formy oddziaływań adresowane z jednej strony do konkretnych podgrup (np. ludzi młodych, ludzi starszych itp.) jak i oddziaływania mające na celu integrowanie całej społeczności głuchoniewidomych z ich otoczeniem.

Proponujemy  Państwu:

 • spotkania zespołów aktywizacji społecznej/regionalnych klubów osób głuchoniewidomych, w tym m.in. regularne spotkania, wycieczki oraz wyjścia do kina i teatru, na basen, do filharmonii, na koncerty
 • warsztat aktywizacyjny dla młodszych,
 • warsztat aktywizacyjny dla starszych,
 • 2 warsztaty weekendowe dla młodych,
 • 3-dniowy warsztat dla self-adwokatów,

 

Spotkania w regionalnych klubach odbywać się będą – w zależności od bazy lokalowej, zaplecza w postaci tłumaczy-przewodników i wolontariuszy oraz od pory roku – od 1 do 4 razy w miesiącu. Tematyka spotkań uzależniona jest od zainteresowań osób, wchodzących w skład danego klubu. Organizowane są m.in. wycieczki oraz wyjścia do kina i teatru, na basen, do filharmonii, na koncerty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji mogą się Państwo skontaktować się z najbliższą Jednostką Wojewódzką (kontakty do przedstawicieli są na stronie www.tpg.org.pl/regiony/jednostki ).

 

Warsztat aktywizacyjny dla młodszych osób głuchoniewidomych organizowane będą pod hasłem „Wędruj przez świat dotykiem”. Ukierunkowane będą na działania usamodzielniająco – integracyjne.

 

Podczas wyjazdu zostanie zaproponowane szeroka gama zajęć, w tym:

 • nauka alternatywnych metod komunikacji
 • kurs gotowania pt. „Kuchnie świata”
 • zajęcia z kreowania wizerunku osobistego
 • zajęcia z elementami samoobrony
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z muzykoterapii oraz z elementami socjoterapii
 • zajęcia taneczne pt. „Tańce świata”

 

Warsztat aktywizacyjny dla starszych osób głuchoniewidomych zawierać będą elementy arteterapii i usprawniania manualnego.

W programie przewidziano:

 • lepienie małych form ceramicznych
 • wyplatanie z wikliny i sznurka
 • układnie kompozycji z zasuszonych roślin
 • poznanie sprzętu rehabilitacyjnego, w tym pomocy optycznych i słuchowych, uławiającego codzienne funkcjonowanie

 

Warsztat weekendowe dla młodych dają możliwość spotkania się właśnie młodych osób głuchoniewidomych, borykających się z podobnymi trudnościami. Umożliwi to wymianę doświadczeń, jak również nawiązanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

Warsztat aktywizacyjne dla self-adwokatów środowisk głuchoniewidomych proponowane są dla tych z Państwa, którzy dobrze funkcjonują i chcieliby dać coś z siebie innym, chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne przy pełnieniu ról liderów w swoich społecznościach. 

W programie przewidziano zagadnienia z zakresu:

 • kierowania pracą grupy
 • zarządzania czasem
 • budowania własnego wizerunku

 

Z wypisanych form wsparcia skorzysta aż 450 osób głuchoniewidomych.

 

W celu skorzystania z wyżej opisanej oferty prosimy o kontaktowanie się z Przedstawicielami Jednostek Wojewódzkich (namiary podane są na stronie www.tpg.org.pl/regiony/jednostki ) lub bezpośrednio z biurem TPG w Warszawie:

 

ul. Deotymy 41

01-441 Warszawa

Tel/fax: 22 635 69 70

E-mail: tpg@tpg.org.pl

 

Zapraszamy do udziału!

 

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności