Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 4/2017 » Kronika wydarzeń

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Kronika wydarzeń

Marta Koton-Czarnecka, redaktor merytoryczny DiS


Wersja wideo artykułu: Kronika wydarzeń

 
W dniach 1-13 września 2017 r. w dawnym dworku rodziny Potockich w Łucznicy odbyły się warsztaty artreterapeutyczne z udziałem podopiecznych TPG. Uczestnicy szlifowali swoje umiejętności rękodzielnicze w pięciu pracowniach: wikliny, ceramiki, decoupage'u, makramy i papieru czerpanego. Kierownikiem wyjazdu był Michał Drzewek. Szczegółową relację z warsztatów, autorstwa jednego z uczestników – Ireneusza Basty – zamieszczamy na stronach 24-25, a fotorelację na stronach 26-27.
 
 
***
W dniu 9 września w Warszawie odbył się Piknik Inicjatyw Pozarządowych, w którym wzięło udział Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Piknik został zorganizowany na ul. Krakowskie Przedmieście, które na ten dzień zamieniło się w tętniące życiem miasteczko pozarządowe. Celem Pikniku było poszerzanie wiedzy na temat organizacji pozarządowych wśród warszawiaków w różnym wieku. Nasza organizacja prezentowała się w namiocie nr 58. Każdy, kto odwiedził nasze stoisko,  mógł na specjalnej maszynie napisać swoje imię wypukłym alfabetem Braille’a, czy przespacerować się w zaciemnionych goglach i specjalnych wygłuszaczach i w ten sposób doświadczyć, jak wygląda życie w ciszy i ciemności. Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa "kot w worku", polegająca na rozpoznawaniu dotykiem, węchem i smakiem różnych kształtów, zapachów i smaków.
 
***
W dniu 25 września w Warszawie odbył się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Przyświecało mu hasło „Za niezależnym życiem”. Jednym z partnerów wydarzenia było TPG. „To spotkanie to dyskusja o konkretnych rozwiązaniach dotyczących kształtu systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest określenie priorytetów dla strategii dla osób z niepełnosprawnościami, którą przygotowuje rząd” – powiedziała podczas sesji plenarnej Kongresu Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej, działającej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. O ile poprzednie dwa Kongresy (2015 i 2016 rok) miały postawić diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, o tyle tegoroczne wydarzenie miało już wypracować konkretne rozwiązania. W ramach pięciu warsztatów poruszono następujące tematy: Równość szans i niedyskryminacja, Orzecznictwo i system rentowy, Niezależne życie, Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy?, Rynek pracy. W warsztacie „Orzecznictwo i system rentowy” z ramienia TPG uczestniczyła Małgorzata Książek. Na zakończenie Kongresu jego uczestnicy przyjęli Deklarację z żądaniem realizacji prawa do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami.
 
***
W dniach 4-14 października w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej odbyły się warsztaty rzeźbiarskie dla osób głuchoniewidomych. Warsztaty te były bardzo wyczekiwane, gdyż przez kilka ostatnich lat nie udało się TPG otrzymać dofinansowania na ich organizację. W warsztatach wzięło udział 15 osób głuchoniewidomych. Osoby, które uczestniczyły w warsztatach po raz pierwszy, robiły na początku naczynie, a potem rzeźbę głowy. Osoby będące na warsztatach już po raz kolejny tworzyły rzeźby wg własnego projektu. Powstały m.in. Głowa Trofeum Azteków, Twój Vincent, Gniew Irosława, Mityczna Kobieta. Warsztaty prowadziło czterech instruktorów, którym przewodził profesor Ryszard Stryjecki. Na zakończenie warsztatów odbył się wernisaż stworzonych rzeźb.
 
 
Więcej o wydarzeniach na stronie www.tpg.org.pl 
 
Działania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Marta Koton-Czarnecka, redaktor merytoryczny DiS
Zdjęcie autora artykułu: Marta Koton-Czarnecka, redaktor merytoryczny DiS

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności