Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 4/2017 » Co wiesz o osobach z niepełnosprawnościami

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Co wiesz o osobach z niepełnosprawnościami

Mateusz Ciborowski, trener, szkoleniowiec, instruktor


Wersja wideo artykułu: Co wiesz o osobach z niepełnosprawnościami

 
Pisarz Stefan Żeromski powiedział, że wiedza jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś jej spragniony. W tym numerze chcę opowiedzieć Czytelnikom o szkoleniach, które osobom pełnosprawnym pomogą poznać świat osób z niepełnosprawnościami, a szczególnie zrozumieć potrzeby osób głuchoniewidomych. Organizatorem takich szkoleń jest Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.
 
Podczas cyklu szkoleń zamierzamy skoncentrować się na przekazaniu uczestnikom wiedzy, która pomoże im zrozumieć potrzeby różnych osób ze specjalnymi wymaganiami, a także zapoznać ze sposobami udzielania pomocy. Nie ograniczamy się tylko do osób z niepełnosprawnościami. Zdajemy sobie sprawę, że w czasach coraz dłużej żyjącego społeczeństwa bardzo ważne jest poznanie potrzeb i sposobów efektywnego komunikowania się z seniorami. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku, nakłada wiele obowiązków na państwa, które ją podpisały. Zakłada także równy dostęp do dóbr i usług wszystkim obywatelom oraz ich równość wobec prawa. W związku z tym pojawia się wiele pytań:
1. Jak w praktyce dostosować miejsca obsługi interesantów, aby również osoba z niepełnosprawnościami czy osoba starsza były komfortowo oraz z zachowaniem równego dostępu do informacji obsłużone np. w banku, urzędzie pocztowym, siedzibie operatora sieci komórkowej, siedzibie dostawcy telewizji kablowej, siedzibie dostawcy Internetu, biurze dostawcy energii elektrycznej, sklepie osiedlowym czy w supermarkecie w galerii handlowej? 
2. Jak komfortowo, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb – i co ważne, przy zachowaniu prawa do tajemnicy lekarskiej – zapewnić osobom z niepełnosprawnościami pełną opiekę medyczną? 
3. Jak powinniśmy dostosować otaczającą nas przestrzeń: miast, miasteczek, wsi, budynków, środków komunikacji miejskiej, pociągów, aby wszyscy mogli z niej korzystać i dobrze się w niej czuli?
4. Co zrobić, aby urzędy i pracujący w nich urzędnicy państwowi byli przyjaźnie nastawieni do klientów i fachowo potrafili obsługiwać osoby niepełnosprawne czy seniorów, którzy są takimi samymi podatnikami jak pozostali obywatele?
 
 
Czy warto?
Wiele osób pyta: po co robi się takie szkolenia, w jakim celu? Problem udzielania pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym, dotyczy już milionów ludzi w Polsce. W ciągu najbliższych lat grupa ta powiększy się kilkakrotnie. Dlatego warto żyć w społeczeństwie wyedukowanym i wrażliwym na problemy słabszych. Należy podkreślić, że w krajach rozwiniętych czy rozwijających się dbanie o wszystkich członków społeczeństwa jest standardem. W Polsce wpisane jest w przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępności architektonicznej, wybranych punktów obsługi klienta „telekomów” czy serwisów internetowych. Unijne dyrektywy, w tym dyrektywa o dostępności, kilkanaście miesięcy po zakończeniu okresu przejściowego będą w pełni obowiązywały także w Polsce, a niezastosowanie się do nich może skutkować nałożeniem przez UE dotkliwych kar. Wydaje się jednak, że nie obowiązki i kary, lecz zrozumienie powinno być motorem, dla którego warto jest posiąść wiedzę z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych i starszych.
 
Nasze szkolenia
TPG już w latach 90. ubiegłego stulecia organizowało szkolenia dla tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych. Podczas szkolenia uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompleksowej pomocy osobie głuchoniewidomej, poznaje alternatywne sposoby komunikacji, dowiaduje się, czym jest głuchoślepota – zarówno ta medyczna, jak i funkcjonalna. Nasza obecna oferta to coś więcej niż tylko kompleksowe przygotowanie tłumaczy-przewodników. Proponowane tematy prowadzonych przez nas szkoleń to:
– savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością;
– obsługa petentów z niepełnosprawnościami i osób starszych; 
– dostosowanie budynku i jego otoczenia do potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnościami; 
– zasady przestrzegania Ustawy o Polskim Języku Migowym oraz podstawy Polskiego Języka Migowego;
– dostosowanie przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, swojej oferty oraz przestrzeni do obsługi osób z niepełnosprawnościami;
– zasady tworzenia audiodeskrypcji dla osób niewidomych; 
– zasady tworzenia napisów dla osób niesłyszących; 
– zasady tworzenia i redagowania dostępnych serwisów internetowych, wpisanych do polskiego prawa według wytycznych WCAG 2.0; 
– wytyczne realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020 pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 
– dostępne wydarzenia/eventy dla osób z niepełno sprawnościami.
 
Nasi klienci
Z prawie 2000 godzin szkoleń, przeprowadzonych przez naszych specjalistów, skorzystały już:
urzędy administracji państwowej, 
– banki,
– firmy prywatne,
– kina i teatry,
– muzea, 
– domy kultury,
– lotnisko. 
W naszej ofercie szkoleniowej znajdziecie Państwo zajęcia, które poszerzą Waszą wiedzę z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. 
 
Nasi specjaliści
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym od ponad 25 lat prowadzi kompleksową rehabilitację osób głuchoniewidomych. Nasi specjaliści to m.in. doświadczeni tyflo- i surdopedagodzy, wśród których nie brakuje wykładowców akademickich. Nasi trenerzy mają zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi. Potrafią prosto i zrozumiale, a jednocześnie profesjonalnie przekazać posiadaną wiedzę. Wielu naszych szkoleniowców to członkowie oraz przyjaciele Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, którzy współpracują z profesjonalnymi firmami szkoleniowymi, co jest rękojmią wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług.
 
Certyfikat i wsparcie
Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wskazuje, że samo szkolenie to nie wszystko, czego nasi klienci oczekują. Szkolenie jest najczęściej dopiero początkiem drogi do zapewnienia pełnej dostępności usług. Po szkoleniu często nasuwają się pytania czy wątpliwości, w jaki sposób rozwiązać tę czy inną kwestię. Dlatego po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy mają  możliwość korzystania z konsultacji, podczas których trenerzy odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące informacji przekazanych na szkoleniu. Dzięki naszemu wsparciu możemy przeprowadzić klienta przez cały – rozłożony w czasie – proces zwiększania dostępności usług i zapewnienia ich także osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym. 
W pierwszej kolejności, wraz z naszym klientem, przygotowujemy mapę dostępności, czyli opisujemy, co, w jakim czasie i w jakiej kolejności będziemy zmieniać, żeby stać się miejscem przyjaznym dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeżeli klient sobie tego życzy, po dokonanych zmianach przeprowadzamy audyt, a urząd, firma czy instytucja otrzymuje od Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI. 
 
Czy to jest możliwe?
Na koniec chciałbym podzielić się osobistą refleksją. W czerwcu 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu z Dawidem Capozzim, dyrektorem amerykańskiej instytucji nadzorującej dostępność (Acces Board). Otóż okazuje się, że za oceanem dba się nawet o dostępność wesołych miasteczek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zróbmy razem choć mały kroczek w kierunku dostępności. Amerykanie też kiedyś byli na początku tej drogi.
Specjaliści z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym są do Państwa dyspozycji. Więcej informacji o oferowanych przez nas szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej www.tpg.org.pl. Można się z nami także kontaktować pisząc na adres e-mail: szkolenia@tpg.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 696 190 310.
Mateusz Ciborowski, trener, szkoleniowiec, instruktor
Zdjęcie autora artykułu: Mateusz Ciborowski, trener, szkoleniowiec, instruktor

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności