Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 3-4 2018 » Wspieramy osoby głuchoniewidome w Gruzji

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Wspieramy osoby głuchoniewidome w Gruzji

Michał Drzewek, przewodniczący Zarządu TPG

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym wraz z Fundacją HumanDoc i Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozpoczęło, jako partner, realizację projektu, pt. „Budowa systemu wsparcia osób głuchoniewidomych w Gruzji”. Jego celem jest adaptacja polskich rozwiązań na rzecz osób głuchniewidomych w Gruzji.

Pierwszym etapem projektu była wizyta studyjna, pod koniec czerwca, w Tibilisi, przedstawicieli TPG

– Małgorzaty Książek – wiceprzewodniczącej Zarządu TPG, Kamili Skalskiej – sekretarz Zarządu TPG oraz Szymona Myka – Członka Zwyczajnego TPG. Podczas wyjazdu była okazja do spotkania z władzami gruzińskimi, przedstawicielami organizacji pozarządowych w Gruzji, osobami głuchoniewidomymi, ale także do zwiedzania. Ważnym punktem wizyty było tworzenie gruzińskiej wersji alfabetu Lorma. Kolejny etapem była rewizyta, na początku sierpnia. Polskę odwiedziło wtedy 10 osób z Gruzji. Był to bardzo intensywny czas wypełniony spotkaniami, zdobywaniem wiedzy, poznawaniem osób głuchoniewidomych i zwiedzaniem. Pierwszego dnia odwiedziliśmy wyjątkową „Niewidzialną wystawę” – goście mieli możliwość przebywania w całkowitych ciemnościach, a ich oczami była niewidoma przewodniczka. Kolejnego dnia w swoje progi zaprosiła siedziba TPG w Warszawie. Tam opowiedzieliśmy m.in. o zróżnicowanych metodach pracy z osobami głuchoniewidomymi, orzecznictwie, realiach finansowania organizacji pozarządowych, naszych działaniach promocyjnych i fundraisingu.

Trzeciego dnia odbyła się wizyta w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z panem Krzysztofem Czechowskim – dyrektorem do spraw promocji i informacji oraz rzecznikiem prasowym PFRON. Spotkanie dotyczyło systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce. Następnie goście udali się do Warsztatu Warszawskiego na spotkanie z członkami Mazowieckiego Klubu Osób Głuchoniewidomych, gdzie była możliwość integracji, prezentacji pracy klubu, pytań. Prezentowane też były osiągnięcia osób głuchoniewidomych, w tym grającej na akordeonie Marii Michałowskiej, recytującej swoje wiersze Krystyny Łagowskiej i Macieja Szansera, który opowiadał o swojej pasji do ptaków. Spotkanie przygotowały Ewa Skrajnowska (pełnomocnik) i Nina Opejda (koordynatorka wolontariatu).

Kolejny dzień to wyprawa do Łódzkiej Jednostki Wojewódzkiej TPG, gości przywitali liczni członkowie klubu oraz pełnomocnik – Mateusz Kotnowski, koordynatorka wolontariatu – Anna Michalska i trenerka ds. osób głuchoniewodomych – Agnieszka Kotnowska wraz z tłumaczami-przewodnikami i wolontariuszami. Poza prezentacją klubu i osiągnięć Jednostki była okazja do spróbowania regionalnych przysmaków, w tym chłodnika i bigosu. Piątego dnia rano odbyła się wizyta w Poradni Rehabilitacji Wzroku w Laskach, gdzie gdzie goście zapoznali się ze sprzętem i pomocami do rehabilitacji wzroku. Następnie, w biurze Centralnym TPG, odbyło się spotkanie z Małgorzatą Książek dotyczące doświadczeń w poszczególnych dziedzinach pracy rehabilitacyjnej. Odbyła się także prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego słyszenie, poprowadzona przez Jerzego Kielmasa. O naszym magazynie „Dłonie i Słowo” opowiadała redaktor naczelna Elżbieta Gubernator-Syposz.

Ostatniego dnia niespodzianką dla naszych gruzińskich gości była wizyta w restauracji w ciemności „Different”, jedynej w Polsce obsługiwanej przez osoby niewidome. Każdy miał okazję do smakowania dań w zupełnie inny sposób, skupiając się na innych zmysłach.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wizyty studyjnej: osobom głuchoniewidomym, partnerom, pracownikom, wolontariuszom oraz miłośnikom TPG.


Do artykułu dołączona jest fotografia portretowa autora.


Michał Drzewek, przewodniczący Zarządu TPG
Zdjęcie autora artykułu: Michał Drzewek, przewodniczący Zarządu TPG

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności