Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 2-3/2017 » X Walne Zebranie TPG

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

X Walne Zebranie TPG


Wersja wideo artykułu: X Walne Zebranie TPG

 
X Walne Zebranie Członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym rozpoczęło się 27 maja i było kontynuowane 10 czerwca 2017 roku. Podczas tego najważniejszego dla Towarzystwa spotkania wybrano nowy Zarząd i przyjęto założenia do uchwały programowej.
 
W obradach wzięło udział (osobiście lub poprzez przekazane pełnomocnictwa) ponad siedemdziesięciu członków TPG, reprezentujących różne grupy, ze wszystkich stron Polski. Omówiono działania podjęte w ubiegłej kadencji i dokonano oceny ustępujących władz organizacji. W tajnym głosowaniu udzielono absolutorium wszystkim członkom IX Zarządu i wybrano nowy Zarząd, który od razu odbył swoje pierwsze zebranie i ukonstytuował się w składzie:
Michał Drzewek – przewodniczący,
Małgorzata Benisz-Stępień – wiceprzewodnicząca,
Małgorzata Książek – wiceprzewodnicząca,
Ewa Skrajnowska – skarbnik,
Anna Jurkowska – sekretarz (od 26.08 członkini),
Kamila Skalska – członkini (od 26.08 sekretarz),
Agnieszka Orzech – członkini,
Mateusz Ciborowski – członek.
 
Pierwsze zebranie odbyła również Komisja Rewizyjna, ukonstytuowana w składzie:
Maciej Szanser – przewodniczący,
Józef Mendruń – wiceprzewodniczący,
Joanna Łodej – sekretarz,
Katarzyna Heba – członkini,
Andrzej Ciechowski – członek.
 
Warto zauważyć, że X Walne Zebranie Członków TPG wybrało maksymalny ilościowo skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, stawiając na współpracę osób młodych z doświadczonymi działaczami. Wśród postulatów, które Walne Zebranie zgłosiło nowemu Zarządowi, znalazły się:
 
I. Działania mające na celu zwiększenie efektywności pracy TPG
 
1. Przygotowanie projektu regulacji zmian statutu w zakresie wprowadzenia organu rozstrzygającego spory dotyczące członków Towarzystwa i innych spraw budzących wątpliwości i zastrzeżenia, a także opracowania procedury ich rozpatrywania.
 
2. Wypracowanie i przygotowanie na kolejne Walne Zebranie zapisów statutowych regulujących tworzenie oraz zasady funkcjonowania jednostek terenowych z osobowością prawną i bez osobowości prawnej.
 
3. Zwiększenie niezależności finansowej organizacji poprzez:
a) fundraising,
b) działalność odpłatną pożytku publicznego – szczególnie w obszarze szkoleń.
 
II. Działania dotyczące bezpośrednio osób głuchoniewidomych
 
1. Wsparcie rozwoju dzieci głuchoniewidomych i Forum Rodziców poprzez:
a) organizację turnusów rehabilitacyjnych dla starszych i młodszych dzieci oraz dla dorosłych dzieci niefunkcjonujących samodzielnie;
b) szkolenie rodziców dzieci głuchoniewidomych w zakresie problematyki głuchoślepoty oraz terapii dzieci głuchoniewidomych;
c) udostępnianie oraz rozpowszechnianie publikacji polskich oraz zagranicznych na temat głuchoślepoty rodzicom, terapeutom, nauczycielom oraz osobom głuchoniewidomym;
d) rehabilitację dzieci głuchoniewidomych w miejscu zamieszkania.
 
2. Rozwój usług tłumaczy-przewodników poprzez:
a) zwiększenie dostępu do szkoleń dla tłumaczy-przewodników dzięki możliwościom finansowym, jakie stwarza w tym zakresie Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
b) dążenie do zagwarantowania przez Państwo wsparcia tłumacza-przewodnika jako usługi asystenckiej, gwarantowanej i finansowanej przez instytucje państwowe.
 
3. Działania na rzecz młodych osób głuchoniewidomych
a) zwiększenie zaangażowania młodych osób głuchoniewidomych i wykreowanie liderów w regionach;
b) kontynuowanie działań związanych z poszukiwaniem oferty w zakresie aktywizacji, w tym zawodowej (np. w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej), głuchoniewidomych absolwentów edukacji.
 
4. Monitorowanie zmian w orzecznictwie pod kątem interesów osób głuchoniewidomych.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w X Walnym Zebraniu Członków TPG, a szczególnie tym, którzy do samego końca uczestniczyli w nakreślaniu kierunków rozwoju Towarzystwa na najbliższe 3 lata.
Kamila Skalska, sekretarz Zarządu; Andrzej Ciechowski, członek Komisji Rewizyjnej
Zdjęcie autora artykułu: Kamila Skalska, sekretarz Zarządu; 
Andrzej Ciechowski, członek Komisji Rewizyjnej

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności