Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 2-3/2017 » Kronika wydarzeń

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Kronika wydarzeń


Wersja wideo artykułu: Kronika wydarzeń

 
Obecnie TPG realizuje dwa projekty współfinansowane przez PFRON. Są to:
 
1. „Zielone światło dla aktywnego rozwoju osób głuchoniewidomych III”, który jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów o tej samej nazwie. Projekt dotyczy wsparcia działań regionalnych i warsztatów ogólnopolskich. Są nimi:
  • regionalne spotkania klubowe,
  • wsparcie 2-dniowe (wycieczki),
  • wsparcie tłumaczy-przewodników,
  • wsparcie tłumaczy języka migowego,
  • tzw. wsparcie wprowadzające,
  • ogólnopolskie warsztaty artreterapeutyczne,
  • ogólnopolskie warsztaty rzeźbiarskie,
  • ogólnopolskie warsztaty psychoedukacyjne,
  • ogólnopolskie warsztaty komputerowe.
2. „Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji”. Kontynuujemy wydawanie naszego magazynu „Dłonie i Słowo” w druku powiększonym, druku brajlowskim, wersji audio, wideo, w tłumaczeniu na polski język migowy oraz w wersji elektronicznej.
 
***
W dniu 27 maja 2017 r. w Warszawie rozpoczęło się, a potem 10 czerwca było kontynuowane X Walne Zebranie członków zwyczajnych TPG. Prawo do głosowania miało ponad 70 członków, którzy oddali swoje głosy osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnictwa. Wybrano nowe władze, nowym przewodniczącym TPG został Michał Drzewek. Więcej informacji na temat Zebrania, skład nowego Zarządu oraz wywiad z Michałem Drzewkiem publikujemy w tym wydaniu DiS.
 
***
W dniach 15-18 czerwca w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Głuchoniewidomych w Szachach. Wśród mężczyzn I miejsce zajął Tadeusz Traczyk, II – Jerzy Środziński, a III– Bronisław Hornik. Wśród pań I miejsce zdobyła Barbara Górna, II – Petronela Dapkiewicz, a III– Izabela Glińska.
 
***
W dniach 26 czerwca – 2 lipca obchodziliśmy międzynarodowy tydzień wiedzy o osobach głuchoniewidomych. TPG przeprowadziło dużą akcję informacyjną na Facebooku. Okazją do świętowania była 137. rocznica urodzin Helen Keller (1880–1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która stała się rzecznikiem praw osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych był w tym roku obchodzony po raz piąty.
 
*** 
W tym roku TPG wydało nową, dwutomową publikację pt. „Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał – kompendium wiedzy o głuchoślepocie”. Książka jest dostępna nieodpłatnie w biurze TPG. 
 
*** 
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowa legitymacja jest plastikowa, wykonana z poliwęglanu, co gwarantuje jej trwałość. Ma znacznie wygodniejszy format karty płatniczej, posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz napisy w języku angielskim i francuskim, co pozwala na jej rozpoznawalność za granicą. Nowe legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej. Co ważne, wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za różne dobra i usługi oferowane przez różne podmioty, przede wszystkim publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całej Polski, legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.
Bożena Więckowska, pracownik Biura TPG
Zdjęcie autora artykułu: Bożena Więckowska, pracownik Biura TPG

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności