Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 1/2019 » Kronika wydarzeń

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Kronika wydarzeń

Bożena Więckowska, pracownik Biura Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wersja wideo artykułu: Kronika wydarzeń

W dniu 5 grudnia 2018 roku, który obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ogłosiliśmy wyniki konkursu na Wolontariusza Roku 2018 w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Została nim Monika Gawrońska z Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Monika ma 16 lat, a wolontariuszką TPG jest od 2016 roku. Do Jednostki wnosi sporą dawkę energii, optymizmu i życzliwości. Ceniona jest za wielką odpowiedzialność (pomimo młodego wieku) i umiejętność stawienia czoła nieoczekiwanym sytuacjom. W jej towarzystwie osoby głuchoniewidome czują się bezpiecznie i swobodnie. W życiu prywatnym interesuje się hodowlą zwierząt egzotycznych oraz medycyną i muzyką. Wywiad z Moniką przeczytacie w tym wydaniu „Dłoni i Słowa” na stronie 4.
***

W dniach 14-26 stycznia 2019 roku w Otwocku w ośrodku „Śródborowianka” odbyły się warsztaty komputerowe. Były to ostatnie warsztaty w ramach projektu „Zielone światło dla aktywnego rozwoju osób głuchoniewidomych III”. Udział w nich wzięło dwadzieścia osób głuchoniewidomych, czterech instruktorów oraz tłumacze-przewodnicy. Program warsztatów był dostosowany do potrzeb i umiejętności poszczególnych osób.
***
W dniu 24 lutego w Warszawie odbyło się XIII Walne Zebranie członków zwyczajnych Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Wzięło w nim udział 28 osób, niektórzy przyjechali – na własny koszt – z bardzo daleka. Zebrani zapoznali się m.in. z trudną sytuacją finansową organizacji oraz z uchwałą Zarządu, który w celu zagwarantowania możliwości rozliczenia projektów: Zielone Światło dla aktywnego rozwoju OGN III oraz „Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone” – zapewnienie osobom głuchoniewidomym dostępu do informacji” (DiS), rekomenduje likwidację stowarzyszenia z dniem 1 maja 2019 roku. Umożliwi to dokończenie realizacji ww. projektów do 31 marca i rozliczenie ich do końca kwietnia. Walne Zebranie podjęło dwie decyzje, które zostały przyjęte jednogłośnie:

Uchwała I
W obliczu trudnej sytuacji stowarzyszenia, Walne Zebranie zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane i odpowiedzialne za realizację projektów do starannego i terminowego dokończenia działań projektowych i ich właściwego rozliczenia.
Uchwała II
Walne Zebranie zapoznało się z Uchwałą Zarządu nr 71/2019 i zaleca zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TPG najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku w celu podjęcia uchwały o ewentualnej likwidacji stowarzyszenia.

Więcej o wydarzeniach na stronie www.tpg.org.pl

Działania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do artykułu dołączone jest fotografia portretowa autorki w kształcie małego koła oraz:
1. zdjęcie skadrowane w kształcie dużego koła przedstawiające długi stół i siedzące przy nim cztery osoby. Wszyscy siedzą po jednej stronie stołu, można przypuszczać, że po drugiej stronie też siedzą ludzie. Na stole stoi kilka rozstawionych komputerów i laptopów. Leżą też myszki komputerowe, zasilacze i sporo kabli. Przy pierwszym laptopie siedzi łysiejący mężczyzna z średnim wieku, ubrany w granatową bluzę, w ciemnych okularach i ze słuchawkami dousznymi. Ręce trzyma na klawiaturze. Obok niego siedzi dziewczyna w okularach (prawdopodobnie instruktorka lub tłumaczka-przewodniczka), również ubrana w bluzę, i z uwagą obserwuje monitor laptopa, na którym pracuje mężczyzna. Przy drugim laptopie siedzi drugi mężczyzna, także w bluzie i okularach, i coś robi na klawiaturze. Obok niego przykucnął młody chłopak z zarostem, gotowy pomóc mężczyźnie. To najprawdopodobniej instruktor warsztatowy. Przy trzecim w rzędzie laptopie siedzi kobieta w szarym swetrze, kucyku i okularach i również pracuje, trzymając prawą dłoń na myszce komputerowej. Podpis: Uczestnicy warsztatów nauczyli się m.in. jak korzystać z wybranych programów komputerowych, jak obsługiwać pocztę elektroniczną i internetowe komunikatory typu Messenger oraz jak bezpiecznie poruszać się po internetowych portalach społecznościowych.
2. zdjęcie skadrowane w kształcie dużego koła przedstawiające niedużą salę, jakby lekcyjną, i zgromadzone w niej osoby, siedzące na krzesłach przy ławkach rozstawionych pod ścianami sali. Na zdjęciu widać kilkanaście osób, ale czuje się, że zgromadzonych jest więcej. Wszyscy mają dosyć poważne, skupione, wręcz zatroskane miny. Niektórzy mają przed sobą rozstawione laptopy, przed innymi leżą kartki papieru, gdzieniegdzie na stołach widać butelki z napojami, jak woda czy sok. Podpis: XIII Walne Zebranie Członków TPG przebiegało sprawnie i merytorycznie.

Bożena Więckowska, pracownik Biura Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Zdjęcie autora artykułu: Bożena Więckowska, pracownik Biura Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności