Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 1-2/2018 » Pomagajmy osobom starszym i chorym

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Pomagajmy osobom starszym i chorym

Piotr Zasadzki, osoba głuchoniewidoma z Małopolskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG


Wersja wideo artykułu: Pomagajmy osobom starszym i chorym

Chciałbym poruszyć ważny temat opieki nad osobami chorymi i starszymi oraz wspierania ich najbliższych, którzy nimi się na co dzień zajmują. W dzisiejszych czasach, kiedy środki społecznego przekazu unikają tematu śmierci, choroby i cierpienia, osoby starsze i chore, jak i potrzeby ich najbliższych, są spychane na dalszy plan. Temat cierpienia i potrzeby opieki nad osobami terminalnie chorymi w mediach niestety pojawia się zazwyczaj w formie sensacji.
Media chętnie poruszają temat opieki nad osobami starszymi, kiedy wydarzy się jakieś nieszczęście, tragedia, np. w przypadku stosowanej przemocy przez pracowników domów pomocy społecznej lub gdy osoba starsza umiera w samotności. By nie dochodziło do takich tragedii, trzeba postawić sobie pytanie: w jaki sposób być wsparciem dla osoby starszej i schorowanej oraz jej najbliższych? W artykule nie odpowiem wprost na to pytanie. Każdy musi sam sobie na nie odpowiedzieć. Mogę dać za to jedną wskazówkę: być i robić to, co mogę i potrafię. Nie zbawimy całego świata i nie uzdrowimy, np.: chorej matki czy chorego ojca. Z drugiej strony nie wolno być obojętnym wobec osoby chorej, np. sąsiada czy przyjaciela oraz wobec jego rodziny. Nie trzeba przecież wiele: nieraz wystarczy zrobić zakupy, aby ich odciążyć.

Trzeba jednak pamiętać, żeby przy udzielaniu wsparcia kierować się taktem i wyczuciem, stosownie do indywidualnej sytuacji chorego i jego rodziny. Uwzględnić należy, czego ta osoba i jego rodzina od nas naprawdę potrzebują. Ważna jest komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Komunikowanie potrzeb i oczekiwań bywa trudne i może rodzić wiele napięć i konfliktów po obydwu stronach. Bardzo łatwo pod wpływem emocji wysłać komunikat raniący drugą stronę.

Bardzo istotne jest także profesjonalne wsparcie psychologiczne, a dla osób wierzących ‒ duchowe. W wielu przypadkach jest ono wręcz zabezpieczeniem zdrowia psychicznego. Z własnego doświadczenia mogę podzielić się dwoma przykładami. Kiedy umierała moja mama, uczęszczałem do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Oprócz wsparcia od mojej najbliższej rodziny (bez którego bym sobie nie poradził) i wsparcia nauczycieli przygotowujących mnie do egzaminu dojrzałości, otrzymałem wówczas także wsparcie ze strony psychologa szkolnego. Często osoby chore i rodziny nie wiedzą, jak zwrócić się o profesjonalną pomoc. Może to wynikać z niewiedzy tych osób, z zagubienia i przytłoczenia ogromem sytuacji, ale czasami też ze wstydu. Ale nie warto się wstydzić, warto iść po pomoc.

Kolejny przykład to sytuacja z moim dziadkiem, który ma około 90 lat i potrzebuje stałej opieki. Z jednej strony przychodzi do niego lekarz pierwszego kontaktu oraz opiekunka pomagająca mu w podstawowych czynnościach. Z drugiej strony otrzymuje wsparcie duchowe ‒ raz w miesiącu odwiedza go ksiądz. Dla mnie w tej trudnej, przytłaczającej sytuacji ważne jest wsparcie moich najbliższych oraz środowiska Małopolskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Oczywiście każda sytuacja jest inna, dlatego, dzieląc się własnym doświadczeniem, zachęcam do tego, aby każdy przypadek chorego i jego rodziny rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając całościowo złożoność sytuacji.

Piotr Zasadzki, osoba głuchoniewidoma z Małopolskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności