Język migowy

Wizualno przestrzenny język migowy wykorzystywany jest do porozumiewania się bez użycia narządu mowy i słuchu. Dowiedz się jakie są rodzaje języka migowego. Czy istnieje uniwersalny język migowy? Jak się nauczyć języka migowego? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziesz w artykule. Czym jest język migowy i jakie są jego rodzaje?...

Głuchoniewidomi

Bliskie są mi osoby głuchoniewidome, które żyją w naszym społeczeństwie. Ich codzienne funkcjonowanie w życiu społecznym oraz zawodowym, odbiega od życia osób pełnosprawnych. Ich największym problemem jest komunikowanie się oraz poruszanie w nowych miejscach. Bardzo podobała mi się akcja "Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu". Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym pozyskiwało środki...