Autor: admin

  • Język migowy

    Wizualno przestrzenny język migowy wykorzystywany jest do porozumiewania się bez użycia narządu mowy i słuchu. Dowiedz się jakie są rodzaje języka migowego. Czy istnieje uniwersalny język migowy? Jak się nauczyć języka migowego? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziesz w artykule. Czym jest język migowy i jakie są jego rodzaje? Język migowy jest wizualno przestrzennym […]

  • Głuchoniewidomi

    Bliskie są mi osoby głuchoniewidome, które żyją w naszym społeczeństwie. Ich codzienne funkcjonowanie w życiu społecznym oraz zawodowym, odbiega od życia osób pełnosprawnych. Ich największym problemem jest komunikowanie się oraz poruszanie w nowych miejscach. Bardzo podobała mi się akcja „Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu”. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym pozyskiwało środki finansowe, wspierające osoby głochoniwidome. Statystyka. […]